۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پایش اقتصاد مقاومتی


بخش اول تشکیل ستاد فرماندهی در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ارائه شد

۴ اقدام کلیدی برای اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی +گزارش

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را آسیب شناسی نمود و پیشنهادهایی جهت اصلاح این نهاد کلیدی ارا ...

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی:

جایگاه تصمیم‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید ارتقا یابد

عطارپور کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: برای نتیجه گیری بهتر ...

مسئول اقتصاد مقاومتی وزارت نفت مطرح کرد

تعریف پروژه بدون «مبنای مشخص» عامل انحراف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

قربانی کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی وزارت نفت، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق اهداف افتصاد مقاومتی، باید پروژه های ا ...

اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو مطرح کرد

لزوم افزایش تعامل سازمان برنامه با مجریان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

جعفری دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: برای اجرای کامل اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل سازمان ب ...

مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد بیان کرد

کمّیت زیاد و کیفیت پایین مشکل اساسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

موموندی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر تعداد پروژه های اولوی ...

سرپرست مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بیان کرد

ناتوانی سازمان برنامه در نظارت بر اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

فیروزی سرپرست مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه توان ر ...

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه مطرح کرد

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باید راهبردی و تحول آفرین باشد

یعقوبی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، در جلسه آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از اصلی ترین اهداف ...

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت کار بیان کرد

بازنگری در ماهیت پروژه های اقتصاد مقاومتی ضروری است

امیررحیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: سازمان برنامه و بودجه ب ...

افشین برمکی اقتصاد مقاومتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد

تعریف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با شاخص دقیقی انجام نشده است

برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مجلس، گفت ...

بر اساس مدل نیوزلند پیشنهاد می شود

اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ۴ اقدام مدیریتی

در نیوزلند تصویب و پیگیری برنامه ها و پروژه های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی بر عهده کمیته اولویت های دولت است که ملاحظات مختلف و قابل توجهی را در این ...