۲۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پایش اقتصاد مقاومتی


به منظور گسترش نقش آفرینی ستاد ضروری است

تقویت جایگاه اجرایی و حقوقی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که پروژه های اولویت دار باید توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی که اختیار عمل لازم را دارد، پیگیری شود. بنابراین ستاد ف ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عوامل ناکارآمدی ستاد بررسی می شود

تصویب پروژه های مبهم و کلی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

کلی و مبهم بودن بخشی از پروژه های مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها، یکی از عواملی است که موجب شده نظارت و پیگیری اجرای آن ها غیرممک ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسریع در فعالیت های جاری منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی نمی شود

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات جهشی و اولویت دار

برخی معتقدند اجرای سریع تر فعالیت های جاری دستگاه ها به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی به معنای انجام ...

پروژه های اولویت دار فرمانده اقتصاد ایران نیازمند تحول است

اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطبق بر تجربیات جهانی

با توجه به تجربیات جهانی ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار را تصویب و اجرای آن را از طریق دبیرخانه خود نظارت ...

برچسب اقتصاد مقاومتی استان بررسی مصوبات ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد

درج «برچسب اقتصاد مقاومتی» بر پروژه‌های جاری استان‌ها

بررسی های میدانی نشان می‌دهد تعمیم اقتصاد مقاومتی به استان ها، نه از سر لزوم فعالیت استانی در این زمینه، بلکه بیشتر از منظر نمایش فعالیت همه جانبه توس ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی هم در مسیر درست قرار ندارد

تصویب پروژه ‎های جاری استان‌ ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد در ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی نیز پروژه های جاری و معمولی، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. این مسئله حاکی از آن است که ...

مسیر فرمانده اقتصاد ایران فرمانده اقتصاد ایران چگونه تضعیف شد؟

تسلیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برابر ۴۴۶ پروژه

دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، در ۳ سال گذشته بیش از ۴۴۶ طرح، پروژه و برنامه اجرایی برای دستگاه های مختل ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رویکرد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باعث شد

پروژه‌های جاری و معمولی جایگزین اقدامات اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی

رویکرد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مدیریت پروژه های ابلاغی به دستگاه ها، باعث شده است پروژه های جاری و معمولی دستگاهی به جای اقدامات اولو ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر ساختار ستاد ضروری است

اصلاح دبیرخانه قدم اول در احیای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

از شهریورماه سال ۱۳۹۴، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان متولی اصلی پیگیری و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین گردید و ماموریت های مهمی به آ ...

با وجود شرایط حساس کشور مشاهده می‌شود

نشانه‌های تعطیلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شواهد حاکی از آن است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این شرایط حساس کشور به دلیل ناکارآمدی دبیرخانه آن، غیرفعال شده و رو به تعطیلی می رود. از نشانه ...