۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تغییرات اقلیمی


گزارش سازمان محیط زیست نشان می دهد

فشار معیشتی بر ۸ میلیون شاغل ایرانی با اجرای توافقنامه پاریس

طبق آخرین جدول منتشر شده توسط سازمان محیط زیست، اجرای توافقنامه پاریس حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، بر پایه ارزش ریالی سال ۸۳، هزینه برای بخش های مختلف ...

کشورهای درحال توسعه بازنده توافق پاریس کشورهای توسعه یافته در انتشار CO۲ سهم عمده دارند

کشورهای در حال توسعه بازنده اصلی توافقنامه پاریس

بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای توسعه یافته اکنون بیشترین سهم را در انتشار گاز کربن دی اکسید در جهان دارند. میزان انتشار گاز CO۲ در کشورهای توسعه یافته ...

انتشار کربن دی اکسید بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل

اجرای توافقنامه پاریس از دستورکار کشورها خارج شده است

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۷ میزان انتشار کربن دی اکسید از سوی کشورهای جهان، بعد از سه سال روند کاهشی، بار دیگر افزایش ...

توافق پاریس نشست لهستان توافق حاصل شد اما بسیار محدود

کشورهای جهان در اجرای توافق پاریس اتفاق نظر ندارند

هفته گذشته کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل با هدف تصویب «کتاب قانون» توافق پاریس، در کشور لهستان برگزار شد. در این نشست قرار بود مسائلی همچون نحوه اندا ...

COP-24 جای ایران خالی بود

مقاومت ۴ کشور مهم نفتی دنیا در برابر تعهدات توافقنامه پاریس

هفته گذشته اتحاد ۴ کشور برجسته تولید کننده نفت یعنی آمریکا، روسیه، عربستان و کویت یک چالش بزرگ در روند مذاکرات کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد د ...

محدودیت های توافقنامه پاریس ریشه اعتراضات مردم فرانسه رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد

توافقنامه پاریس ریشه اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه

پس از شدت گرفتن اعتراضات مردم فرانسه در شهرهای این کشور خصوصا پاریس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی اعمال محدودیت های توافقنامه پاریس از سوی ...

آلمان یک مجموعه بین المللی مطرح کرد

آلمان رتبه اول در عمل نکردن به تعهدات توافقنامه پاریس

شبکه واکنش اقلیمی که یک مجموعه فعال زیست محیطی است، اقدام به اعطای یک جایزه محیط زیستی با عنوان «فسیل روز» کرده است. در این خصوص کشور آلمان به دلیل نا ...

خروج برزیل از توافقنامه پاریس برزیل از میزبانی نشست بعدی کنفرانس تغییر اقلیم انصراف داد

افزایش احتمال خروج برزیل از توافقنامه پاریس

برزیل در جامعه بین المللی، به عنوان یکی از کشورهای مطرح در مبارزه با تغییرات اقلیم شناخته می شد؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، معادلات تغ ...

توافقنامه پاریس خروج آمریکا آغاز یک دومینو است

بررسی گزینه خروج از توافقنامه پاریس توسط ترکیه، روسیه و عربستان

پس از خروج ترامپ از توافقنامه پاریس به دلیل نتایج مخرب اجرای آن بر اقتصاد و اشتغال آمریکا، کشورهای دیگر از جمله روسیه، عربستان سعودی و ترکیه نیز نسبت ...

صندوق سبز ترکیه از توسعه یافته بودن منصرف شد

دریافت «منابع مالی گسترده» شرط ترکیه در پذیرش توافقنامه پاریس

ترکیه از سال ها پیش خود را به عنوان یک کشور توسعه یافته در جهان مطرح می کرد؛ اما اجرای توافقنامه پاریس جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به قدری برای ...