۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

اقتصاد ایران


محمد امینی رعیا - دلارزدایی واقعی از اقتصاد ایران کارشناس اقتصادی مطرح کرد

دلارزدایی واقعی «انطباق نقشه ارزی و تجاری» کشور است

محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی، دلارزدایی واقعی را حذف هر گونه وابستگی به مسیرهای ارزی تحریم پذیر عنوان کرد و افزود: انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور و ...

افزایش پلکانی قیمت بنزین در کنار راهکارهای غیرقیمتی

«قیمتگذاری پلکانی» الگوی عادلانه افزایش قیمت بنزین

به دلیل کاهش نسبی قیمت بنزین در مقایسه با دیگر کالاهای مصرفی مردم در سال‌های اخیر، افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آتی ضروری است. اما این اقدام در وهله ا ...

پیش‌نیاز سیاست ارزی بهینه

مشکلات ساختاری بازار ارز نباید پشت افزایش قیمت پنهان شود

در شرایطی که بازار ارز کشور با مشکلات ساختاری همچون وجود بازار غیر رسمی گسترده، امکان کم اظهاری و بیش اظهاری در واردات و صادرات، بازگشت ناقص و دیرهنگا ...

تحریم ثانویه 18 بانک ایرانی رفع تحریم در اختیار ایران نیست

پیشرفت اقتصاد ایران با وجود «تحریم» چگونه ممکن می‌شود؟

اثرگذاری تحریم‌ها به طور جدی وابسته به این است که ایران چقدر در بخش‌های مختلف اقتصاد در جهت رفع نقاط ضعف تلاش کرده و برنامه‌های عملیاتی برای رشد و رون ...

بازار ارز محمدرضا یزدی زاده یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

«مدیریت تقاضا» کلید ایجاد ثبات در بازار غیر رسمی ارز

محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه مدیریت بازار ارز، بدون توجه به بازار غیر رسمی شکل گرفته در کشور ممکن نیست، گفت: برای ثبات بخشی به ...

ارز ترجیحی ریشه اختلاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی

افزایش نرخ رسمی ارز برای تک نرخی کردن آن کافی است؟

به دلیل کمبود منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات در تخصیص ارز در کنار تقاضای مهار نشده خروج سرمایه، یک بازار ارز غیر رسمی در کشور شکل گرفته است که متقاضی ...

سیاست تثبیت «نرخ ارز» متغیر کلیدی اقتصاد ایران

تعبیر صحیح از سیاست تثبیت بانک مرکزی و الزامات تحقق آن

تعبیر صحیح از سیاست «تثبیت» ایجاد ثبات در نرخ ارز در برابر شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی و جلوگیری نوسانات پردامنه است و تحقق آن نه با شناورسازی نرخ ا ...

میثم سادات فاطمی رشد نقدینگی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

در شرایط رکود اقتصادی، رشد نقدینگی عامل ایجاد تورم نیست

میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی را آدرس غلط جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران دانست و افزود: کاهش قدرت خرید مردم با وجود افزایش نقدینگی کشور ...

سیاست کنترل ترازنامه و کاهش رشد نقدینگی با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد با تداوم سیاست کنترل ترازنامه

روند فعلی کاهش رشد نقدینگی با شرایط اقتصاد ایران همخوانی دارد؟

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با کاهش رشد نقدینگی ابزاری برای هدف کاهش تورم ناشی از فشار تقاضا است. حال آن‌ که اقتصاد ایران دچار رخداد همزمان فشار هزین ...

سیاست‌های انقباضی افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست

سیاست‌های انقباضی دولت با شعار تسهیل کسب‌‌‌وکارها‏ همخوانی ندارد

توسعه یا حتی حفظ سطح تولید برخی کسب‌وکارها در شرایط بالا بودن تورم فشار هزینه، مستلزم تامین مالی و انبساط پولی است. از این رو در شرایط فعلی اقتصاد ایر ...