۲۹ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر ثروت ثروتمندان با توجه به افزایش نابرابری و کاهش درآمدهای دولت‌ها

«مالیات بر ثروت ثروتمندان» پیشنهاد ۲ اقتصاددان برجسته

نابرابری اقتصادی در آمریکا تا حدی افزایش یافته که سطح متوسط زندگی نیز برای بسیاری از افراد غیرقابل دسترس شده است. از طرف دیگر افزایش درآمدهای دولت نیا ...

مالیات بر عایدی سرمایه بلند مدت بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا

ثروتمندان تنها برندگان نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات دریافتی از عایدی‌های سرمایه‌ای که بیش از یکسال نگهداری شده‌اند، تحت عنوان مالیات بر عایدی بلندمدت نامگذاری می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی بلند مدت ...

عدالت مالیات ارزش افزوده بر اساس تجربیات دیگر کشورها

لزوم اعمال اصلاحات عدالت محور در شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در ایران به مانند بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان کالاها اخذ می‌شود. با وجود این بر اساس تجربیات دیگر کشورها، لازم است ا ...

افزایش مالیات ثروتمندان به منظور جبران کسری بودجه

۶۹ درصد مردم بریتانیا حامی افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر ثروتمندان

دولت بریتانیا به دنبال راه‌حلی برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های انجام شده برای مقابله با بحران کرونا است. تحقیقات اخیر یک اندیشکده در بریتانیا نشان م ...

عدالت مالیات بر ارزش افزوده ثروتمندان باید مالیات بیشتری بدهند

عدالت مالیاتی با اکتفاء به مالیات بر ارزش افزوده محقق نمی‌شود

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مصرفی است که مزیت‌های درآمدی و سیاستی متعددی برای اقتصاد کشورها درپی دارد. اما فشار این نوع مالیات بر اقشار کم درآ ...

مالیات بر ثروت ابرثروتمندان کاهش نابرابری اقتصادی با اخذ مالیات از ثروتمندان

حمایت ۷۵ درصدی مردم کانادا از افزایش مالیات بر ثروت ابرثروتمندان

نابرابری اقتصادی مشکلی است که در کشور کانادا نیز باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است. در این کشور ثروت ۸۷ خانواده ثروتمند برابر با مجموع ثروت ۱۲ م ...

مالیات بر درآمد عدالت مالیاتی وضع نامطلوب مالیات بر درآمد در ایران

مالیات بر درآمد پایه اصلی تحقق عدالت مالیاتی

اجرای هوشمندانه نظام مالیات بر درآمد، به عنوان پایه اصلی تحقق عدالت مالیاتی، علاوه بر کاهش نابرابری، بخش اصلی درآمدهای دولت در اغلب کشورها را نیز تامی ...

افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان بر اساس تجربه ایالت‌های آمریکا

افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان مانع رشد اقتصادی نیست

اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان از طریق افزایش «سقف مالیات بر درآمد» یکی از راهکارهای مناسب جبران کسری بودجه دولت‌ها در ایام کروناست. اما مخالفان این طر ...

کاهش ضریب جینی چرا فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟

کاهش ضریب جینی با تحقق عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی در یک نظام مالیاتی کارآمد است. کاهش وابستگی به نفت، افزایش پاسخگویی دولت‌ها وکاهش فاصله طبقاتی از مهم‌ترین آثار اجرای ...

مالیات و کرونا پیشنهاد اعمال مجدد مالیات بر ثروت

اصلاحات مالیاتی راهکار عبور از بحران نابرابری کرونا در هند

در هندوستان با گسترش کرونا، نابرابری به شدت افزایش یافته و دست کم ۴۰۰ میلیون نفر را در معرض فقر قرار داده است؛ درحالیکه ثروت ۶۳ نفر با بودجه سالانه دو ...