۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

افزایش مالیات بر ثروتمندان یک پژوهش در آمریکا پیشنهاد داد

۴ راهکار کاربردی برای افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش نابرابری

آمریکا یکی از کشورها با بالاترین نابرابری درآمدی و ثروتی است؛ به طوریکه ثروت یک درصد ثروتمند از ثروت ۹۵ درصد پایینی جامعه بیشتر است. افزایش هدفمند درآ ...

مالیات در بودجه 1400 درآمدها ناپایدارتر شدند

کاهش سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان در دهه اخیر

اصلی ترین درآمد پایدار برای تامین هزینه‌های اداره کشور مالیات است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۲۱.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، س ...

مالیات بودجه 1400 سابقه نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر درآمد در ایران

لزوم اصلاح پلکان های مالیات بر درآمد در بودجه ۱۴۰۰

مهم ترین راهکار کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی است و بر اساس تجربه سایر کشورها، «مالیات بر درآمد» باید نقش اصلی را در این زمینه ای ...

رشد اقتصای و فرار مالیاتی نتایج یک پژوهش نشان داد

افزایش نوآوری و رشد اقتصادی با جلوگیری از فرار مالیاتی در ایتالیا

نتایج تحقیقات در ایتالیا نشان می‌دهد که فرار مالیاتی علاوه بر جلوگیری از تحقق عدالت در اقتصاد، باعث کاهش نوآوری در شرکت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش رشد ...

کاهش نابرابری با مالیات بررسی تجربه بنگلادش

کاهش نابرابری اقتصادی با وضع کدام پایه مالیاتی محقق می‌شود؟

نابرابری اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی به مشکلی بزرگ در بیشتر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش تبدیل شده است. مالیات به عنوان ...

افزایش مالیات اسپانیا با هدف بهبود شرایط اقتصادی و جبران کسری بودجه

افزایش نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در اسپانیا

شیوع بیماری کرونا اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اسپانیا در بودجه سال آینده به منظور افزایش مخارج در اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی را ...

فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی چرا بستن مسیرهای فرار مالیاتی ضروری است؟

فرار مالیاتی نیمی از ثروتمندان ایرانی مانع بزرگ تحقق عدالت مالیاتی

فرار مالیاتی یکی از اصلی‌ترین معضلات نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به حساب می‌آید. از طرفی تحقیقات نشان می‌دهد که در ایران، ثروتم ...

سهم ناچیز مالیات بر ثروت در درآمدهای مالیاتی

مالیات بر ثروت در ایران نیازمند بازنگری اساسی

یکی از راه‌های کاهش نابرابری در جامعه تمرکززدایی در ثروت است. زیرا تمرکز ثروت در اختیار افراد خاص باعث افزایش روز افزون آن و درنتیجه افزایش فاصله طبقا ...

جبران کسری بودجه افزایش مصرف طبقه متوسط با افزایش درآمدهای مالیاتی

تجربه ایالت های آمریکا در افزایش مالیات ثروتمندان

با توجه به بحران کرونا و کسری بودجه در ایالت ایلینوی آمریکا، این ایالت به دنبال افزایش مالیات ثروتمندان است. اقدامی که علاوه بر جبران کسری بودجه، با ا ...

با گسترش سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی

مالیات بر ثروت راهکار فراموش شده در کاهش نابرابری اقتصادی

امروزه بیشتر کشورهای جهان با نابرابری اقتصادی و به دنبال آن ایجاد نارضایتی مردم به دلیل شکاف طبقاتی روبرو هستند. «مالیات بر ثروت» راهکار قدیمی کاهش نا ...