۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ساماندهی شرکت‌های دولتی لزوم بازطراحی شرکت‌ها در مسیر رشد و توسعه کشور

۶ راهبرد ساماندهی عملکرد و نظارت بر شرکت‌های دولتی در ایران

در راستای ساماندهی شرکت‌های دولتی، ۶ تغییر اساسی و راهبردی باید اتفاق بیفتد. بر این اساس نگاه یکسان میان شرکت‌های دولتی و سایر نهادها باید در دستور کا ...

شرکت‌های دولتی چین مسیری که طی ۴ دهه طی شد

عبرتهای مدیریت کارآمد شرکت‌های دولتی چین برای اقتصاد ایران

علت اصلی موفقیت‌آمیز بودن اصلاحات شرکت‌های دولتی در چین طی ۴ دهه را می‌‌توان در مواردی از جمله شناخت دقیق از مسئله، برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات تدری ...

شرکت‌های دولتی چین برخلاف نظریات جریان اصلی اقتصاد

شرکت‌های دولتی پیشران رشد و توسعه چین

برخلاف نظر گروهی از اقتصاددانان که شرکت‌‌های دولتی را از منظر عملیاتی و اقتصادی ناکارآمدتر از شرکت‌های خصوصی می‌دانند، شرکت‌های دولتی در چین طی ۴ دهه ...

مدیریت شرکت‌های دولتی با نهاد متمرکز اصلاح وضع موجود چگونه ممکن می‌شود؟

رفع ۳ چالش اداره شرکت‌های دولتی با ایجاد «نهاد متمرکز»

«عدم دخالت وزارتخانه‌ها در شرکت‌های مربوط به یکدیگر»، «تعارض در مالکیت و مدیریت» و «اهداف متعارض مالکین شرکت‌ها» ۳ چالش اساسی اداره شرکت‌های دولتی ماد ...

اصلاح شرکت‌های دولتی راهکار کارآمدسازی چیست؟

پاسخ به ۳ سوال مهم، پیش‌زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی

مواردی که به عنوان علل ناکارآمدی شرکت‌های دولتی از آن یاد می‌شود عموما معلول ابهام و نبود فهم مشترک در عوامل دیگری است که لازم است نسبت به آن‌ها رفع ا ...

نظارت بانکی آلمان نظارت کارآمد؛ راهکار بهبود عملکرد

مسیرهای نظارت بر شرکت‌های دولتی نیازمند همگرایی است

نظارت بر شرکت‌های دولتی در قالب دو الگوی نظارتی خارجی و داخلی اعمال می‌شود. نظارت خارجی توسط نهادهای حاکمیتی نظیر مجلس و سازمان بازرسی و نظارت داخلی ش ...

نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی توسعه از مسیر کارآمدی شرکت‌های دولتی

۳ چالش اصلی نظارت بر شرکت‌های دولتی در ایران

بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی با داشتن نقش ویژه و توسعه‌ای در اقتصاد، نیازمند نظارت کارآمد دولت، مردم و نهادهای نظارتی است. با وجود این، نظارت بر شرکت‌ه ...

اتحاد ناظر و منظور شرکت‌های دولتی تعارض منافع در حکمرانی

اتحاد «ناظر و منظور» علیه حاکمیت کارآمد شرکت‌های دولتی

جدا نبودن ناظر و مجری (منظور) در حکمرانی برخی شرکت‌های دولتی مانند وزارت نیرو و توانیر و وجود وابستگی از نظر مالی و نیروی انسانی بین دستگاه و شرکت، نظ ...

قوانین شرکت‌های دولتی لزوم وضع یک قانون منسجم

تعدد و تشتت قوانین، محمل فساد و تخلف شرکت‌های دولتی

تشتت و تعدد قوانین شرکت‌های دولتی برخورد با شرکت‌ها را تفسیر پذیر کرده و به محملی برای فساد و تخلف برخی شرکت‌ها تبدیل شده است. شرکت‌های دولتی تلاش می‌ ...

دسته‌بندی شرکت‌های دولتی نقص معیارهای تفکیک شرکت‌ها

بهبود نظارت و ارزیابی با دسته‌بندی ماموریت محور شرکت‌های دولتی

نحوه دسته‌بندی شرکت‌های دولتی در کیفیت ارزیابی و امکان نظارت بر آن‌ها موثر است. دسته‌بندی شرکت‌ها با مبنای موضوعی به دلیل ماهیت عملیاتی متفاوت، با مبن ...