۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

پوشش اخبار مربوط به دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی»


مهدی رزم آهنگ - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس:

انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است

مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن اشاره به اینکه در دنیای ام ...

محمد امینی رعیا - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

«انطباق نقشه ارزی و تجاری» تنها راه رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم

محمد امینی رعیا کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز را مسئله ای غیر اولویت دار ...

علیرضا پیمان پاک - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

تنوع بخشی به مبادی واردات غذا از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری

علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن اشاره به اینکه بخش زیادی از زمان و هزینه و ...

مجید کریمی - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

کاهش هزینه واردات غذای اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری

مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، شیوه فعلی تامین غذای اساسی ...

مصطفی موفق - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری پژوهشگر بانکداری بین‌الملل:

اهمیت نقش‌آفرینی خزانه‌داری بانک مرکزی در انطباق نقشه ارزی و تجاری

مصطفی موفق پژوهشگر بانکداری بین‌الملل، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر ضرورت احیای نظام پرداخت ارزی رسمی به عنو ...

مسعود براتی - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل:

انطباق نقشه ارزی و تجاری نیازمند فرماندهی در راس دولت است

مسعود براتی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، مهمترین مشکل تحریم‌ها را افزایش هزینه انتقال ...

حمیدرضا فرتوک زاده - نشست انطباق نقشه ارزی و تجاری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر:

بخشی از ارز واردات کالاهای اساسی از محل صادرات صنعتی تامین شود

حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد حلقه‌های ...

دومین نوبت ارزیابی آثار «حکمرانی ارزی» برگزار شد

پایان فرآیند داوری دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با ارائه ۲۵ طرح سیاستی

نوبت دوم و پایانی داوری طرح‌های سیاستی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با میزبانی خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در مجموع دو ن ...

در نشست «سازِکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» مطرح شد

«نظام پرداخت رسمی» پیش‌نیاز اعمال حکمرانی ارزی/ «انطباق نقشه ارزی و تجاری» ضروری است

هفتمین نشست از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سازِکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه با حضور جمعی ا ...

سید محمدرضا موسوی - نشست سازکار بهینه نظام پرداخت کارشناس پول و بانک مطرح کرد

«عدم شفافیت» مهمترین نقص نظام پرداخت غیر رسمی و تراستی

سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، عدم شفافیت و نبود قابلیت اعمال حکمرانی را مهمترین ...