۰۶ مهر ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پروژه های اولویت دار بر اساس مطالعات خارجی

۵ شاخص انتخاب اقدامات اولویت‌دار در سطح ملّی

تعیین اولویت های اقتصادی در سطح کلان و ملی ضمن کاهش انحراف از بودجه و فساد، به ایجاد یک ساختار انگیزشی برای دستگاه های دولتی منجر می شود. توزیع عادلان ...

الگوبرداری از تجربیات جهانی

تجربه ادغام ۴ نهاد موازی با یک شورا در اقتصاد روسیه

در ماه می سال ۲۰۱۸ با دستور پوتین، ۳ شورا و یک کمیسیون اقتصادی، با شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار روسیه ادغام شدند و «شورای توسعه استرات ...

پروژه های اولویت دار رئیس جمهور اندونزی مطرح کرد

تعداد محدود پروژه‌های اولویت‌دار اندونزی رمز موفقیت در نظارت و اجرا

کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار در اندونزی ۲۵ پروژه اولویت دار را برای سال ۲۰۱۹ به تصویب رسانده است. نتایج گزارش های نظارتی این کمی ...

باهدف جهت دهی به مسیر پیشرفت اقتصادی

تصویب ۹ برنامه اولویت دار اقدام راهبردی دولت چین در سال ۲۰۱۸

کشورها به منظور دستیابی به پیشرفت اقتصادی هر ساله تعداد معدودی برنامه و پروژه اولویت دار را تصویب و آن را در طول سال اجرایی می کنند. کشور چین نیز سال ...

پروژه های اولویت دار فرمانده اقتصاد ایران نیازمند تحول است

اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطبق بر تجربیات جهانی

با توجه به تجربیات جهانی ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار را تصویب و اجرای آن را از طریق دبیرخانه خود نظارت ...

به منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی انجام شد

تصویب ۲۵ برنامه اولویت دار در اندونزی برای سال ۲۰۱۹

کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار اندونزی در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۵ برنامه اولویت دار را تصویب کرده که قرار است با سرمایه گذاری ۸.۶ میلیارد دلاری و ...

به منظور تسریع در اجرای پروژه ها در دستور کار قرار گرفت

تصویب پروژه‌های اولویت‌دار اندونزی متناسب با محدودیت های مالی

دولت اندونزی با اختصاص ۱۲ میلیارد دلار بودجه و استفاده از قراردادهای عمومی-خصوصی، برنامه ریزی ویژه ای به منظور اجرای پروژه های اولویت دار در دستور کار ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از مدیران اجرایی دولت بریتانیا بیان کرد

توانایی اجرا، شفافیت و پاسخگویی ۳ عامل موفقیت پروژه های اولویت دار

در بریتانیا «اداره زیرساخت و پروژه های اولویت دار» نهاد مسئول پیگیری پروژه های اولویت دار محسوب می شود. مدیر اجرایی این نهاد معتقد است توانایی اجرا، ش ...

بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان می دهد

تصویب منظم و نظارت منسجم لازمه تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار

یکی از عوامل موفقیت در اجرای پروژه های اولویت دار نظارت دقیق و مستمر بر آن است. دولت بریتانیا با در نظر گرفتن چارچوبی در زمان تصویب و نظارت بر پروژه ه ...

ارکان مدیریت کلان اقتصاد بررسی می شود

لزوم ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار

عملکرد کمیته «تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار» در کشور اندونزی، به خوبی نشان می دهد که ایجاد هماهنگی بین نهادهای اجرایی و وزارتخانه ها در زمینه تس ...