۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

کنترل ترازنامه


رشد تسهیلات کلان اثرات سیاست کنترل مقداری ترازنامه (۳)

افزایش ۴۵ درصدی تسهیلات کلان با وجود رشد ۳۰ درصدی نقدینگی

سیاست کنترل ترازنامه «رشد تسهیلات‌دهی» را محدود کرده است. با این حال، رشد ۴۵ درصدی تسهیلات کلان درحالی که نقدینگی رشد زیر ۳۰ درصد کرده است، نشان از اف ...

عباس دادجوی توکلی - پرداخت سود سپرده با رشد نقدینگی یک کارشناس پول و بانک مطرح کرد

نیمی از رشد نقدینگی صرف «پرداخت سود سپرده» می‌شود

عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک، یکی از مضرات اتکاء صرف به کنترل کمی ترازنامه بانک‌ها را کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد عنوان کرد ...

کنترل ترازنامه تسهیلات امهالی اثرات سیاست کنترل مقداری ترازنامه (۲)

آیا کنترل ترازنامه بانک‌ها «تسهیلات امهالی» را کاهش داده است؟

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را محدود کرده است. با این حال، اجزای کم‌کشش این سبد مانند تسهیلات امهالی با کاهش محسو ...

تسهیلات بانکی دولت اثرات سیاست کنترل مقداری ترازنامه (۱)

کنترل ترازنامه و اثرات ناچیز بر سهم دولت از تسهیلات بانکی

سیاست کنترل مقداری ترازنامه، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش داده است. با اینحال میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی به دولت از ابتدای ۱۴۰۰ تا ...

برون‌رانی تسهیلات خرد کارشناس اقتصادی مطرح کرد

کاهش اعطای تسهیلات خرد واکنش بانک‌ها به کنترل ترازنامه

محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، ضمن بررسی تاثیرات سیاست کنترل ترازنامه بر انواع تسهیلات بانکی، گفت: به علت کشش‌پذیری بیشتر تسهیلات خرد تجاری و مصرفی، ...

برون‌رانی کنترل ترازنامه تسهیلات‌گیری با تنگنا مواجه شده است

کاهش اثرات انقباضی کنترل ترازنامه با توسعه ابزارهای تامین مالی

سیدمهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بر کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، گفت: برای جلوگ ...

2 ظرفیت مغفول سیاست کنترل ترازنامه تاملی در باب سیاست کنترل مقداری ترازنامه (۷)

هدایت اعتبار و نظارت بانکی ۲ ظرفیت مغفول در کنترل ترازنامه

سیاست کنترل ترازنامه فارغ از میزان تاثیر بر مهار تورم، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق دو هدف دیگر یعنی «هدایت اعتبار» و «تقویت نظارت بانکی» باشد. این سیاست ا ...

رکود تورمی با عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد

ادامه سیاست‌های انقباضی موجب رکود تورمی و خروج سرمایه می‌شود

اگر سیاست‌های انقباضی و عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد در شرایط وجود فشار هزینه تحمیل شده به ترازنامه بنگاه‌ها و مصرف نامکفی خانوار تداوم داشته باشد، علا ...

سیاست کنترل ترازنامه و کاهش رشد نقدینگی با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد با تداوم سیاست کنترل ترازنامه

روند فعلی کاهش رشد نقدینگی با شرایط اقتصاد ایران همخوانی دارد؟

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با کاهش رشد نقدینگی ابزاری برای هدف کاهش تورم ناشی از فشار تقاضا است. حال آن‌ که اقتصاد ایران دچار رخداد همزمان فشار هزین ...

سیاست‌های انقباضی افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست

سیاست‌های انقباضی دولت با شعار تسهیل کسب‌‌‌وکارها‏ همخوانی ندارد

توسعه یا حتی حفظ سطح تولید برخی کسب‌وکارها در شرایط بالا بودن تورم فشار هزینه، مستلزم تامین مالی و انبساط پولی است. از این رو در شرایط فعلی اقتصاد ایر ...