۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی


توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها چهارمین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

چهارمین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه برگزا ...

تحریم نشست مبادلات مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی سومین پیش‌نشست هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

کلیپ: تقویت مبادلات مالی تحریم ناپذیر از مسیر توسعه تجارت با کشورهای منطقه

خلاصه‌ای از سومین پیش‌نشست هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مبادلات مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها» در یک کلیپ من ...

سومین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

مبادلات مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها

سومین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «مبادلات مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها» روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ...

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی دومین پیش‌نشست هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

کلیپ: جاده ابریشم فرصت مطلوب ایران در توسعه تجارت منطقه‌ای

خلاصه‌ای از دومین پیش‌نشست هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «فرصت‌های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه» در یک کلیپ منتشر شد. ...

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه هفتمین همایش سالانه افتصاد مقاومتی رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت خارجه:

پیشروی جاده ابریشم چین در منطقه منوط به ثبات و توسعه ایران است

علی فکری رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه راه ابریشم و سیاست درهای باز را پاسخ چین به فشارهای قدرت‌های بین‌المللی دانست و گفت ...

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه هفتمین همایش سالانه افتصاد مقاومتی پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین:

مهمترین هدف چین در جاده ابریشم تضمین امنیت انرژی است

مجید رئوفی پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین نداشتن اراده سیاسی لازم برای اجرای بسیاری از پروژه‌های مشترک را مانع شکل گیری تعاملات ایران و چین دانس ...

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه هفتمین همایش سالانه افتصاد مقاومتی رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین:

تبدیل شدن به لنگر ثبات منطقه؛ مزیت ایران در استفاده از جاده ابریشم

مجیدرضا حریری رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این که ایران سیاست مشخصی برای تعامل با دنیا و از جمله چین ندارد، گفت: چین فقط از منابع ...

در نشست فرصت‌های جاده ابریشم مطرح شد

حرکت رو به رشد جاده ابریشم چین منوط به ثبات ایران در منطقه/ توسعه زیرساخت‌های منطقه؛ منفعت مشترک چین و محور مقاومت

دومین پیش نشست از همایش «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» ۴ شنبه ۱۷ دی ماه با موضوع «فرصت‌های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه» با حضور صاحب ...

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه دومین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه

دومین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «فرصت های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه برگزار می ...

جایگاه تجارت خارجی دوجانبه در توسعه تجارت خارجی کشور هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی خلاصه اولین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

کلیپ: توافقات تجاری دوجانبه راهبرد مناسب کشور در توسعه تجارت

خلاصه‌ای از اولین پیش‌نشست هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه توافقات تجاری دوجانبه در توسعه تجارت خارجی کشور» در یک کلیپ منتشر شد. ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon