۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

یادداشت‌های شما


سهیل فتاحی

امنیت اقتصادی و محرومیت زدایی نتیجه آمایش سرزمین است

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سهیل فتاحی

سهم ۸ درصدی ایران از اقتصاد دیجیتال و سهم ۲۹ درصدی جهان

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

نسیم قباشی

مقاوم سازی اقتصاد با آموزش مفاهیم اقتصادی در کتب درسی

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

شهاب فولادی مقدم

سرمایه گذاری خارجی باید کانالیزه شود

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سهیل فتاحی

امنیت انرژی؛ راهبرد غرب برای مقاوم سازی اقتصاد در دنیای امروز

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

شهاب فولادی مقدم

بخش کشاورزی می تواند پیشران اقتصاد مقاومتی باشد

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سهیل فتاحی

مزایای صنعت گردشگری اسلامی برای اقتصاد و فرهنگ ایران

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سهیل فتاحی

نرخ بالای سود بانکی باعث تعمیق رکود می شود

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سهیل فتاحی

نرخ سود بانکی باید در مشارکت تعیین گردد

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

محمدعلی باقریان

پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی، چه زمانی؟

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...