۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

یادداشت‌های شما


قیمت‌گذاری دلاری تولیدات داخلی در راستای منافع عموم مردم نیست

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سیدامیرحسین حسینی

اقتصاد اسلامی! علمی یا غیرعلمی؟ کارآمد و اجرایی یا ناکارا و موهومی؟

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

زخم کاری آبان 98 حسین سرآبادانی تفرشی

زخم کاری آبان ۹۸

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

رودخانه مکونگ - تمدّن اکولوژیک چین اسدالله قاضی مرادی

«تمدّن اکولوژیک»؛ قدرت نرم چین در حوزه آبریز رودخانه مکونگ

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

طرح الگووار مهندسی شوروزی سيد مرتضی واعظ و سيد محمد حسين سيادتی

جهش تولید و اشتغال‌زایی با اجرای پروژه‌ی «مهندسی شورورزی»

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

تقارن اطلاعات اقتصاد مقاومتی سید محمد نبی زاده

اطلاعات باید مقاومتی شود

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

خصوصی سازی افسارگیسخته سیدهادی موسوی

«خصوصی سازی افسارگسیخته» علت العلل مشکلات اقتصاد ایران

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

ادواردز اقتصاددان و کارشناس بودجه

تجربه آمریکا در کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

عبدالله فروتن

ویژگی های رزمنده جنگ اقتصادی در گام دوم انقلاب

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...

سیدهادی موسوی

در آینده چه میخواهم بشوم؟

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست. ...