۱۱ آذر ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی


نشست الگوهای ساخت انبوه مسکن - مسکن پیشران تولید در نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی» مطرح شد

انحصار در عرضه زمین چالش مهم نهضت ملی مسکن/ در شهرهای جدید توسعه افقی در دستورکار باشد

نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی» در قالب هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار شد. در ا ...

حسن ظفریان - نشست الگوهای ساخت انبوه مسکن - مسکن پیشران تولید مدیرکل شهری بنیاد مسکن:

حساب ۱۰۰ امام یک ظرفیت بزرگ برای ساخت مسکن است

حسن ظفری مدیرکل شهری بنیاد مسکن، در نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی»، گام اول توسعه شهرسازی را ایجاد اشتغال دانست و افزود ...

کاظمیان - نشست الگوهای ساخت انبوه مسکن - مسکن پیشران تولید مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی:

مشکل ساخت مسکن انحصار، احتکار و اسراف زمین‌های مرغوب است

غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی» ...

مقداد همتی - نشست الگوهای ساخت انبوه مسکن - مسکن پیشران تولید مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی:

لزوم توسعه افقی در شهرهای جدید/ تامین مالی بانکی لازمه نهضت ملی مسکن

مقداد همتی مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی»، ضمن تاکید بر اینکه مشکل کمبود زمین برای ساخ ...

مهدی بلوردی - نشست الگوهای ساخت انبوه مسکن - مسکن پیشران تولید2 عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

دستگاه های دولتی از عرضه زمین برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند

محمد مهدی بلوردی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در نشست «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی»، ضمن برشمردن چالش‌های پیش روی ...

در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن» مطرح شد

بررسی چالش ها و فرصت های تامین مالی ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی

نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن» در قالب هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار شد. در این نشست ...

حسین درودیان - نشست هدایت اعتبارات بانکی همایش مسکن پیشران تولید پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه:

تدوین طرحهای جذاب ساخت مسکن مشکل تامین مالی را حل می‌کند

حسین درودیان پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن»، ایجاد تحول در بخش مسکن را از اولویت‌های امروز اق ...

مهدی رعنایی - نشست عدایت اعتبارات بانکی همایش مسکن پیشران تولید مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد:

ضرورت هدایت نقدینگی مردم به ساخت مسکن به جای سوداگری

مهدی رعنایی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن» گفت: درحال حاضر سرمایه‌های زیادی به ب ...

مجید شاکری - نشست هدایت اعتبارات بانکی همایش مسکن پیشران تولید2 کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد

تهاتر نفت فقط برای واردات فناوری ساخت مسکن قابل توجیه است

مجید شاکری کارشناس پولی و بانکی، در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن»، توسعه شهری را ابزار حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: به دلیل ...

محمد حسن علمداری - نشست هدایت اعتبارات بانکی همایش مسکن پیشران تولید عضو هیئت مدیره بانک مسکن:

تامین مالی ساخت مسکن باید به صورت زنجیره‌ای انجام شود

محمدحسن علمداری عضو هیئت مدیره بانک مسکن، در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن»، بلندمدت بودن تسهیلات خرید مسکن را دلیل اصلی عدم ت ...