۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

صندوق‌های بازنشستگی


افزایش سن بازنشستگی چرا اصلاح شروع نمی‌شود؟

افزایش سن بازنشستگی در تعارض با منافع بدنه تامین اجتماعی

سن بازنشستگی در ایران به منظور مستحکم‌سازی صندوق‌های بازنشستگی باید به صورت تدریجی و متناسب با بالا رفتن امید به زندگی افزایش یابد، اما این مسئله در ت ...

صندوق‌های بازنشستگی اروپا افزایش حقوق‌ها بیشتر از تورم

تجربه موفق صندوق‌های بازنشستگی اروپا در مدیریت دارایی‌ها

در بازه زمانی سه ماهه اول ۲۰۰۸ تا سه ماهه دوم ۲۰۲۲، دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی منطقه یورو بیش از ۲ برابر شده و از ۱۳۶۷ میلیارد یورو به ۳۰۳۱ میلیار ...

افزایش سن بازنشستگی کشورهای OECD با افزایش امید به زندگی

افزایش سن بازنشستگی در ۲۰ کشور عضو OECD

با افزایش امید به زندگی در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورهای جهان سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. انتظار می‌رود میانگین سن بازنشستگی در میان ۲۰ کشور ع ...

افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی تغییرات اساسی الزامی است

رشد ۱۲ برابری استقراض صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی

صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بروز بحران‌هایی نظیر تغییرات جمعیتی و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، با نا‌پایداری مالی مواجه شده‌اند؛ با توجه به عواملی نظی ...

صندوق‌های بازنشستگی با عدم تعادل منابع و مصارف

«تامین اجتماعی چند لایه» گام اول رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود یک‌ششم از منابع عمومی بودجه صرف کمک به ۴ صندوق بزرگ بازنشستگی با رقم بیش از ۳۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. وضعیت بحران ...

نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی مسیر اقتصاد در نتیجه تداوم پیری جمعیت

«نسبت پشتیبانی» صندوق های بازنشستگی کشور بحرانی است

نسبت پشتیبانی که به معنای نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران است، در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها ر ...

نسبت منابع به مصارف و تهدید پایداری مالی صندوق های بازنشستگی مسیر اقتصاد یکی از ابعاد بحران نظام تامین اجتماعی

کاهش نسبت منابع به مصارف و تهدید پایداری صندوق های بازنشستگی

یکی از شاخص‌های پایداری مالی صندوق های بازنشستگی نسبت منابع به مصارف است؛ که صندوق‌های فعلی کشور وضع مطلوبی در این شاخص ندارند. با توجه به روند پیری ج ...

پایداری مالی تامین مالی صندوق های بازنشستگی با توجه به اهمیت پایداری مالی نظام تامین اجتماعی

معایب مدل تامین مالی نظام بازنشستگی به روش تعادل سالانه

تامین مالی نظام بازنشستگی اغلب به یکی از دو روش تعادل سالانه (PAYG) و یا مدل دارای اندوخته (funded) انجام می‌شود. با توجه به اهمیت پایداری نظام بازنشس ...

مشاغل سخت و زیان آور تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی اقتصاد مقاومتی باهدف جلوگیری از هدررفت منابع صندوق‌های بازنشستگی

ضرورت بازنگری در نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور

براساس تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور، ۱۱۰ شغل در ۱۳ رده شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شده‌اند. اما علاوه بر این مشاغل «خبرنگاری»، «کار در زندا ...

بازده سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و چالش پایداری مالی اقتصاد مقاومتی موسسه مک کنزی بررسی کرد

چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی با کاهش بازدهی سرمایه

متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تنزیل و نرخ بازگشت سرمایه در نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی بسیار تاثیرگذار هستند. در سال‌های گذشته بازگشت سرمایه صن ...