۳۱ شهریور ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

سیاست صنعتی


بررسی سیاست صنعتی در آلمان نشان می دهد

حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ رمز جهش صادرات آلمان

آلمان به منظور حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ که توان رقابت در عرصه بین الملل داشته باشند و بتوانند این کشور را در صدر کشورهای صادر کننده جهان حفظ کنند ...

بررسی سیاست صنعتی در چین نشان می دهد

تشکیل بنگاه‌های بزرگ عامل رشد ۱۹۵ درصدی تولید خودرو در چین

دولت چین در دهه ۱۹۹۰ کوشید با تقویت رقابت بین المللی، بنگاه های صنعتی خود را با هدف بهره گیری از اقتصاد مقیاس ادغام نماید. از آن زمان این سیاست صنعتی ...

بررسی سیاست صنعتی در کره جنوبی نشان می دهد

سیاستگذاری هوشمندانه برای تشکیل بنگاه‌های بزرگ در کره جنوبی

حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ، یکی از اولویت های برنامه توسعه اقتصادی دولت کره جنوبی طی دهه های اخیر بوده است. دولت کره جنوبی بر مبنای همین رویکرد، نس ...

سیاست صنعتی ژاپن بررسی ۳ دهه رشد اقتصادی نشان می‌دهد

تشکیل بنگاه‌های بزرگ در ژاپن با سیاست صنعتی هوشمندانه

بررسی سیاست صنعتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نشان می دهد که همواره این کشورها به دنبال بهره گیری از اقتصاد مقیاس در صنایع خود بوده اند. برای مث ...

بررسی سند استراتژی صنعتی بریتانیا (۳)

صندوق مخاطرات استراتژی صنعتی ابزار مهم سیاستگذاری در بریتانیا

دولت بریتانیا در قالب استراتژی صنعتی این کشور صندوقی با نام «مخاطرات استراتژی صنعتی» راه اندازی کرده است تا از طریق آن فعالیت های اقتصادی را به سمت تح ...

بررسی سند استراتژی صنعتی بریتانیا (۲)

توجه ویژه به بخش های لوکوموتیوی اقتصاد در استراتژی صنعتی بریتانیا

بخش ساختمان به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی از اهمیت زیادی در سند استراتژی صنعتی بریتانیا برخوردار است؛ یکی از مهم ترین برنامه ها در این سند، مشارکت گست ...

بررسی سند استراتژی صنعتی بریتانیا (۱)

تبدیل شدن به نوآورترین کشور جهان هدف سند استراتژی صنعتی بریتانیا

دولت بریتانیا با هدف تبدیل شدن به نوآورترین کشور جهان، سند استراتژی صنعتی خود را منتشر کرده و در آن به بیان اهداف، چشم اندازها و چالش های پیش روی اقتص ...

به منظور فرماندهی اقتصاد

گاردین: دولت لیبرال بریتانیا «استراتژی جامع صنعتی» منتشر کرد

دولت محافظه کار بریتانیا که همواره از سوی منتقدان به کاهش بیش از حد نقش دولت در اقتصاد متهم می شود به تازگی اقدام به انتشار «استراتژی جامع صنعتی» نمود ...

تاکید آلمان بر پیشران های اقتصادی پایه های اقتصاد این کشور را شکل داد

حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی محور سیاست صنعتی در کشورها

آلمان یکی از کشورهایی است که با حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی توانست به قدرت اقتصادی دست یابد. قدرتی که پایه های اقتصادی این کشور را تشکیل داد تا جایی ...

الگوی توسعه کره جنوبی (۳)

صندوق سرمایه گذاری ملی چگونه کره جنوبی را توسعه داد؟

صندوق سرمایه گذاری ملی در کره جنوبی و به ویژه در دهه آغاز توسعه این کشور، نقش قابل توجهی ایفا نموده است و با ریل گذاری صحیح، توانسته به تخصیص بهینه من ...