۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بانکداری ذخیره کامل


شیوه خلق پول در نظام بانکی باید اصلاح شود

برنامه سوئیس برای خاتمه دادن به خلق‌پول در بانک‌های تجاری

به واسطه رانت خلق پول توسط بانک های تجاری و هدایت غیربهینه نقدینگی، بحران های اقتصادی و اجتماعی متنوعی ایجاد شده است. در این میان سوئیس با برنامه ریزی ...

نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

۸۵ درصد نمایندگان پارلمان بریتانیا از روش خلق پول بانک‌ها اطلاع ندارند

نتایج یک نظرسنجی در کشور بریتانیا نشان داد که تنها ۱۵ درصد از نمایندگان پارلمان این کشور از چگونگی خلق پول در نظام بانکداری مدرن اطلاع دارند و ۸۵ درصد ...

اقتصاددانان مشهور جهانی مطرح کرده اند:

۶ اثر نامطلوب خلق پول بانک‌های تجاری در اقتصاد

در طول تاریخ بسیاری از اقتصاددانان به رمز و راز شیوه خلق پول بانک های تجاری پی برده اند و به انتقاد از آن پرداخته اند. در طول تاریخ اقتصاددانان معتقد ...

با نفوذ در حاکمیت کشورها و به دلیل فهم اندک قانونگذاران

بانک‌های تجاری قوانین خلق پول را به سود خود تغییر داده‌اند

در نظام بانکداری مدرن بانک های تجاری بخش عمده خلق پول را انجام می‌دهند و فعالیت های آن ها از پشتیبانی قانونی برخوردار است. قوانینی که به واسطه حضور آن ...

شیوه خلق پول در نظام بانکی باید اصلاح شود

اعطای قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری عامل اصلی نابرابری اقتصادی

در نظام بانکداری مدرن قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار بانک های تجاری قرار گرفته و این انحصار ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع همچون نا ...

قدرت خلق پول بانک‌ها کارشناسان خارجی معتقدند:

خلق پول یک قدرت حاکمیتی است و نباید در اختیار بانک‌های تجاری باشد

در نظام بانکداری مدرن قدرت خلق پول که یک اختیار حاکمیتی است در انحصار بانک های تجاری قرار گرفته است. این شیوه خلق پول آثار مخربی را برای جوامع در پی د ...

تخصیص پول، مهمترین سود بانک‌های تجاری از خلق پول

خلق پول بانک‌های تجاری ریشه بیکاری و نابرابری در کشورهاست

در نظام پولی فعلی این بانک های تجاری هستند که علاوه بر کسب سودهای کلان به واسطه قدرت خلق پول، تعیین می‌کنند جریان پول به سمت کدام بخش های اقتصاد یک کش ...

قدرت خلق پول بانک‌ها بر اساس نتایج یک نظرسنجی

از نظر مردم بانک‌های تجاری نباید قدرت خلق پول داشته باشند

در یک نظرسنجی از ۲۳ هزار نفر از مردم ۲۰ کشور عمدتا پیشرفته جهان، سوالاتی در خصوص نظام بانکی و شیوه خلق پول در جامعه پرسیده شده است؛ نتایج نشان می دهد ...

افزایش تاب‌آوری اقتصاد با سلب قدرت خلق پول از بانک‌ها

۷۳ درصد از سود بانک‌های تجاری از محل «خلق پول» است

سلب اختیار بانک های تجاری در خلق پول به منزله بازگشت این یارانه هنگفت به عموم مردم است و به بانک های مرکزی این اختیار را میدهد که در زمان های لازم مدی ...