۲۷ فروردین ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

دولت فدرال کانادا لزوم حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه

تامین نیمی از درآمد دولت فدرال کانادا با مالیات بر مجموع درآمد

نظام مالیات بر درآمد افراد در کانادا از الگوی مالیات بر مجموع درآمد پیروی می‌کند و این پایه مالیاتی سهمی ۵۰ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال دا ...

مالیات بر درآمد افراد دولت فدرال سهمی از مالیات بر مصرف ندارد

سهم ۸۶ درصدی مالیات بر درآمد افراد از درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا

مالیات بر مجموع درآمد افراد در آمریکا سهمی ۵۰ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال دارد. همچنین اگر مالیاتی که به صورت مستقیم و به عنوان حق بیمه و ...

نظام مالیات بر درآمد براساس تجربه سایر کشورها

الگوی مطلوب طراحی نرخ و طبقات مالیاتی در نظام مالیات بر درآمد افراد

مهم‌ترین مسئله در طراحی نظام مالیات بر درآمد افراد در کشورها، تعیین نرخ‌ها و طبقات مالیاتی است. بررسی تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد دو اصل عدالت و کا ...

معافیت مالیاتی بر اساس تجربیات دیگر کشورها

چه درآمدهایی باید مشمول معافیت از مالیات باشند؟

در همه نظام‌های مالیات بر جمع درآمد، برخی از درآمدها از پرداخت مالیات معاف و برخی مخارج شخصی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گ ...

مالیات بر درآمد یکنواخت نرخ یکنواخت برای تمام درآمدها

مزایا و معایب انتخاب نظام مالیات بر درآمد یکنواخت

مالیات بر درآمد یکنواخت یکی از روش‌های معمول در اخذ مالیات از درآمد افراد محسوب میشود. مزایای این روش اخذ مالیات تسهیل اجرا و اخذ مالیات و همچنین از ب ...

نظام مالیات بر مجموع درآمد مدل مطلوب اخذ مالیات بر درآمد کدام است؟

مزایا و معایب انتخاب نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد

اخذ مالیات از مجموع درآمد در مقایسه با وضعیت فعلی به مراتب به عدالت نزدیک‌تر است و درآمد بیشتری را نصیب دولت میکند؛ چراکه همه‌ی درآمدهای افراد را شامل ...

سازمان امور مالیاتی نقص های نظام مالیاتی ایران ضعیف ترین عملکرد در اخذ مالیات از درآمد اشخاص حقیقی

فقدان سادگی، عدالت، کارایی و تنظیم‌گری در نظام مالیاتی ایران

فقدان مالیات بر مجموع درآمد در ایران سبب شده است تا نظام مالیات بر درآمد افراد به شکل تفصیلی باشد و هر یک از انواع مختلف درآمد، رویه‌های مالیاتی منحصر ...

واحد مالیاتی نظام مالیات بر درآمد افراد - فرد یا خانواده تعیین واحد مالیاتی

مزایای اخذ مالیات بر درآمد از «خانواده» به جای «افراد»

در طراحی نظام مالیات بر درآمد، در انتخاب بین خانواده یا فرد به عنوان «واحد مالیاتی» کشورها اهداف متنوعی ازجمله کفایت درآمد، تحقق عدالت و اثرگذاری مطلو ...

نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد ؛ منبع محور یا شخص محور معرفی انواع نظام مالیات بر درآمد افراد

مالیات بر درآمد «منبع محور» باشد یا بر «مجموع درآمدها» اعمال شود؟

نظام مالیات بر درآمد افراد در دو دسته کلی مالیات تفصیلی (منبع‌محور) یا مالیات بر مجموع درآمد (شخص‌محور) تعریف می‌شود. مالیات تفصیلی که نظام مالیاتی ای ...