۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

محدوده فعالیت شرکت های دولتی با وجود تعریف امور حاکمیتی

محدوده فعالیت شرکت های دولتی در قانون تعریف نشده است

در قانون اصل ۴۴ که به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی و مشخص نمودن حوزه فعالیت آن‌ها تصویب شد، تعریف امور حاکمیتی و تصدی به روشنی انجام نگرفته است و خلأ ...

شرکت های دولتی در ایران با وجود قانون اجرای اصل ۴۴

جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران شفاف نیست

با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در ادامه تصویب قانون آن، در کشور هنوز تعریف دقیقی از شرکت‌های دولتی و ماموریتی که باید انجام دهند، وجود ندارد. ...

در نشست «مدل مطلوب حکمرانی بر شرکت های دولتی؛ متمرکز یا غیرمتمرکز» مطرح شد

شرکت های دولتی قادر به انجام وظایف حاکمیتی هستند؟

در نشست «مدل مطلوب حکمرانی بر شرکت های دولتی؛ متمرکز یا غیرمتمرکز» که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار گردید، انتقادات متعددی به مدل کنونی ادا ...

با توجه به وعده وزیر اقتصاد

شفافیت شرکت های دولتی چه الزاماتی دارد؟

خاندوزی وزیر اقتصاد وعده داده است که ظرف یک ماه شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کند؛ اما تحقق این وعده، الزاماتی دارد که عدم توجه به آن ممکن است این اقدام ر ...

در نشست «نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد» مطرح شد

نقش و ماموریت اصلی دولت در اقتصاد با ابهام قانونی مواجه است

در نشست «نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد» که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار گردید، در خصوص تعریف تصدی و حدود دخالت دولت در اقتصاد صحب ...

اولین نشست «ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی»

نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد

اولین نشست از سلسله نشست «ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با موضوع «نقش و مأموریت شرکت‌های دولتی در اقتصاد» روز دوشنبه ...

بانک مرکزی شرکت دولتی با وجود وظایف حاکمیتی

چرا بانک مرکزی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود؟

بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر سایر بانک‌هاست. ...

بورس آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد

کسری بودجه عامل جهش واگذاری شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۹

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ واگذاری شرکت های دولتی ناچیز بود، اما در سال ۱۳۹۹ واگذاری‌ها با یک جهش بزرگ روبرو شد. حدود نیمی از کل واگذاری‌های صورت گرفته از اب ...

سیر تاریخی رشد جایگاه تنظیم گری به دلیل «خصوصی سازی» و «شکست بازار» یک سوم خصوصی سازی از طریق رفع دیون بوده است

سهم ۲۳ درصدی بخش خصوصی از خرید شرکت‌های دولتی

آمارهای منتشر شده توسط سازمان خصوصی سازی نشان می دهد حداقل ۳۰ درصد از واگذاری ها، از طریق رفع دیون به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. همچنین سهم بخش ...

آلمان بررسی فرآیند واگذاری شرکت های دولتی در آلمان

افزایش بهره وری و اشتغال ۲ هدف اصلی آلمان از خصوصی سازی

هدف آلمان از خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، افزایش کارآمدی شرکت ها و رشد اشتغال در این کشور بود. به همین دلیل، فرآیند واگذاری در این کشور توسط ی ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon