۰۳ مهر ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی


دادجوی توکلی نشست بانک‌های خصوصی یک پژوهشگر بانکی مطرح کرد

تسهیلات بانک‌های خصوصی باید به بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود

دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی در نشست «آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان» از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر ای ...

نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان در نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان مطرح شد

عملکرد بانک‌ های خصوصی در اقتصاد ایران نمره قبولی نمی‌گیرد

در نشست «آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان» از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان ضمن تأکید بر عدم کارایی بانک‌های خصو ...

دکتر ایروانی همایش اقتصاد مقاومتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تصویب سیاست های پولی و بانکی مقدم بر طرح بانکداری مجلس

دکتر محمد جواد ایراوانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ششمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی، با انتقاد از طرح بانکداری مجلس گفت: تصویب سیاست های کلی پولی ...

نشست بانکداری مرکزی توسعه‌گرا و هدایت اعتبار در نشست بانکداری مرکزی توسعه‌گرا و هدایت اعتبار مطرح شد

هدایت اعتبارات بانکی به معنی خلق پول جدید نیست

در نشست بانکداری مرکزی توسعه‌گرا و هدایت اعتبار از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان بر لزوم استفاده از ظرفیت هدایت اعتبار برای کمک به تأمی ...

قاسمی سرمایه‌گذاری بانک‌ها همایش اقتصاد مقاومتی مدیرعامل بانک پاسارگاد:

بانک‌ها نباید در بخش‌های غیرضروری اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند

دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد ت ...

نشست الگوی توامان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی در نشست الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی مطرح شد

خروج از رکود و حل بحران بانکی به طور همزمان امکانپذیر است

در نشست سیاستی ششمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی برگزار شد، رقابت بانک‌ها بر سر افزای ...

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت:

مدیریت گردش پول و اعتبار، نقش بانک در تأمین مالی بخش حقیقی

حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی ...

نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها مطرح شد

قواعد بنگاه داری بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد

در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان بر لزوم نقش آفرینی موثر بانک‌ها در تأمین مالی ...

ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رئیس دانشگاه علم‌و‌صنعت:

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تلاشی برای «کاربردی سازی علم» است

دکتر علی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی دانشگاه علم و صنعت کاربردی سازی علم و پژوهش ...

در ویژه نامه همایش منتشر شد

چکیده مقالات مورد تأیید در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی +اصل مقاله

از حدود ۴۰ مقاله ارسالی برای دبیرخانه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۲۱ مقاله در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از ا ...