۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

رویدادهای مسیر پیشرفت

اخبار مربوط به نشست‌ها و دیگر رویدادهای مسیر پیشرفت


حسن حسن خانی - نشست تورم کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

مدیریت تکانه‌های تورمی از طریق کنترل انتظارات، پیش نیاز مهار تورم

حسن حسن‌خانی کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» ضمن برشمردن ۵ عامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران، کنترل شوک‌ ...

مجید شاکری - نشست تورم کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

نظام پرداخت رسمی پیش نیاز سیاستگذاری ارزی و مهار تورم است

مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» ضمن اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور از طریق حساب‌های تراستی انجا ...

میثم خسروی - نشست تورم مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌‎های مجلس:

جلوگیری از اثر شوک‌های ارزی بر تورم با تثبیت نرخ شدنی نیست

میثم خسروی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌‎های مجلس، در نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» ضمن تاکید بر اینکه اثرگذاری نرخ ارز بر تور ...

سیدمهدی بنی طبا - نشست تورم معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس:

«زیست نفتی» و «ضعف حکمرانی» ریشه تورم مزمن اقتصاد ایران

سیدمهدی بنی طبا معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» مهمترین عاملی که تورم مزمن را به اقتصاد ای ...

تورم در نشست «سیاستگذاری مهار تورم» مطرح شد

اثرپذیری جهش‌های کوتاه‌مدت تورم از تکانه‌های ارزی/ فقدان سیاست فعال در مواجهه با شوک‌های تورمی

اولین نشست از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌‎ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با موضوع «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» روز یکشنبه ۲۴ ار ...

در نشست «سازکارهای حمایتی و انگیزشی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان» مطرح شد

حمایت گلخانه‌ای از اقتصاد دانش بنیان کارا نیست/ بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان مالیات متولی اصلی

چهارمین نشست از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» دوشنبه ۹ آبان با موضوع «سازکارهای حمایتی و انگیزشی در راستای تحقق اقتصاد دانش ب ...

علیرضا باباخان - بهره وری اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز:

اقتصاد دانش بنیان به دنبال ارتقای بهره‌وری و مقاوم سازی اقتصاد است

علیرضا باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، با نقد نگاه ساده انگارانه به دانش و فناوری گفت: به اعتقاد برخی از سیاستگذاران و حتی صنعتگران ...

در یک نشست تخصصی مطرح شد

«تبدیل دانش به ثروت» کارکرد اصلی اقتصاد دانش بنیان/ کنترل و هدایت دولت لازمه ارتقاء بهره‌وری

سومین نشست از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» دوشنبه ۲۵ مهر با موضوع «راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور ...

اقتصاد دانش بنیان بهره وری اقتصاد مقاومتی در نشست «بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره وری» مطرح شد

اقتصاد دانش بنیان ابزار افزایش بهره‌وری، سودآوری و رقابت پذیری

دومین نشست از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» چهارشنبه ۳۰ شهریور با موضوع «بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره ور ...

اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی کارشناس اقتصاد دانش بنیان مطرح کرد

اقتصاد دانش بنیان به معنای ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی است

محمدمهدی تاجیک کارشناس اقتصادی، در برنامه افق روشن رادیو گفتگو، اقتصاد دانش‌بنیان را رویکردی دانست که به افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی، تولید و اشتغال ...