۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مناطق آزاد تجاری


مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند با بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌هدف مناطق آزاد بررسی بسته‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد

مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند با بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌هدف

بسته‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی از سازمان‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد این مناطق طرح توسعه کسب و کار مشخصی ندارند. در این طرح‌ها نه ‌تنها صنایع مزیت‌دار ...

تولید و تجارت در مناطق آزاد هدفمندی مشوق‌ها و توسعه زیرساخت‌های کاربردی

الزامات توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری در مناطق آزاد

پیش از تشکیل مناطق آزاد باید رویکرد توسعه‌ای آن مشخص و تعیین گردد که هدف از تاسیس منطقه از منظر فعالیت‌های تجاری و تولیدی، کدام است. پس از تعیین این ر ...

جذب سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در راستای افزایش نقش مناطق آزاد در تولید و تجارت

مهم‌ترین الزامات جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چیست؟

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، از وجوه مختلفی همچون افزایش پیوندهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش مدیریت، کاهش واردات، کاهش فرار سرمایه، افزایش تولید ...

قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون مناطق آزاد (۳)

مسیر ایجاد «تولید صادرات‌محور» و «نهاد مالی» در مناطق آزاد

در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با اولویت دادن به مسئله تولید، بسترهای قانونی و انگیزه‌های لازم جهت مراوده تجاری فعالان اقتصادی در مناط ...

قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون اداره مناطق آزاد (۲)

لزوم «هدفمندی مشوق‌ها» و «یکپارچگی گمرکی» در مناطق آزاد

برخی از مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نقش سازمان‌های منطقه را به جایگاه شهرداری تقلیل داده و درآمدهای سازمان را به ارائه خدمات عمومی گره زده که ...

اصلاح قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون اداره مناطق آزاد (۱)

«بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد

با وجود تاکید بر اهمیت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دهه گذشته، تلاش‌ها در این زمینه همچنان به نتیجه نرسیده است. «بازطراحی اهدا ...

مناطق آزاد چین ضرورت حکمرانی یکپارچه گمرکی

استقرار و نقش‌آفرینی گمرک چین در مناطق آزاد این کشور

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح جهان از نظارت گمرک سرزمین اصلی که در آن قرار گرفتند، مستثنا نیستند. به طور مثال بر خلاف تصور رایج، اداره گمرک چین در ...

مناطق آزاد ایران لزوم تغییر روند سیاست‌گذاری مناطق

اولویت‌های سیاست‌گذاری مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه

سیاست‌گذاری‌های ناصحیح مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته، موجب بروز چالش‌های فراوانی برای این مناطق شده است. برنامه هفتم توسعه ظرفیت مناسبی برای تغییر ...

مناطق آزاد فرامرزی با توجه به حکمرانی کنونی مناطق آزاد

چرا تأسیس مناطق آزاد فرامرزی نباید اولویت دبیرخانه باشد؟

با حضور تیم جدید مدیریتی در دبیرخانه مناطق آزاد، تاسیس مناطق آزاد فرامرزی با برخی از کشورهای همسایه در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است. بررسی تجربه من ...

مناطق آزاد راهکار جهت‌دهی صادراتی به مناطق آزاد چیست؟

تبدیل مناطق آزاد به بستر مراودات تجاری با سرزمین اصلی

عملکرد مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته نشان می‌دهد این مناطق بیش از آن که به واسطه تولید صادرات محور، نقش ایران را در حجم تجارت جهانی افزایش دهند، بخ ...