۰۵ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر عایدی سرمایه


مالیات بر عایدی سرمایه تدبیر مالیاتی کشور برای سال آتی چه خواهد بود؟

مالیات بر عایدی سرمایه برگ برنده مجلس در بودجه ۹۸

حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی و افزایش سهم آن در بودجه، از ضروریات اقتصاد کشور و مقاوم سازی آن است. در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان امور مالیاتی مطرح شد

تعدیل تورمی CGT با عدالت مالیاتی سازگار نیست

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، اعمال تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد. در واقع زمانی اعمال تعدیل تورمی ...

مالیات بر عایدی سرمایه نتایج تحقیقات سازمان مالیات نشان می دهد

نرخ CGT باید از نرخ مالیات بر درآمد بالاتر باشد

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بالاتر از نرخ مالیات بر درآمد باشد. پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، ...

مالیات بر عایدی سرمایه CGT موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

رشد اقتصادی بدون CGT تضعیف می‌شود

نتایج گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی که بر پایه مطالعات و پژوهش های متعدد علمی و تجربی تهیه شده است، نشان می دهد عدم اخذ مالیات بر عایدی سر ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمد مالیاتی دولت با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. این پایه مالیاتی ع ...

مالیات بر عایدی سرمایه نتایج پژوهش سازمان مالیات نشان می دهد

املاک و مستغلات بخش اصلی مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور در خصوص نحوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دامنه شمول این پایه مالیاتی باید تمام انواع دارایی را دربرگ ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

تقویت فعالیت‌های مولد و بهبود کارایی پایه‌های مالیاتی با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر به سزایی در بهبود کارایی کلی ساختار نظام مالیاتی دا ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان امور مالیاتی مطرح شد

فرار مالیاتی با اجرای CGT ناممکن می‌شود

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، اگر همه اشخاص و همه انواع درآمدها مشمول مالیات شوند، دیگر انگیزه ای برای افر ...

مالیات بر عایدی سرمایه گزارش جامع دانشگاه تیلبرگ هلند نشان داد

تعدیل تورمی CGT پرهزینه، پیچیده و عامل انحراف مالیاتی است

دانشگاه تیلبرگ هلند در گزارشی جامع پیرامون مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه، اعمال تعدیل تورمی در CGT را پرهزینه و پیچیده برای دولت خوانده و آن را موجب ان ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان امور مالیاتی مطرح شد

نبود CGT در بخش املاک مانع جدی خانه دار شدن مردم

معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور، در گزارش خود در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، پیامدهای فقدان و عدم اجرای این پایه مالیاتی در ایران را عنوان ک ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon