۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تمرکز بسته‌های سرمایه‌گذاری 3 منطقه آزاد بر تامین نیازهای داخلی بررسی بسته‌های سرمایه‌گذاری (۲)

تمرکز بسته‌های سرمایه‌گذاری ۳ منطقه آزاد بر تامین نیازهای داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان‌های مناطق آزاد ماکو، قشم و چابهار، فاقد طرح توسعه کسب و کار مشخص بوده و بسته‌های سرمایه‌گذاری خود را به صورت پراکنده و بدو ...

مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند با بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌هدف مناطق آزاد بررسی بسته‌های سرمایه‌گذاری (۱)

مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند با بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌هدف

بسته‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی از سازمان‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد این مناطق طرح توسعه کسب و کار مشخصی ندارند. در این طرح‌ها نه ‌تنها صنایع مزیت‌دار ...

تولید و تجارت در مناطق آزاد هدفمندی مشوق‌ها و توسعه زیرساخت‌های کاربردی

الزامات توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری در مناطق آزاد

پیش از تشکیل مناطق آزاد باید رویکرد توسعه‌ای آن مشخص و تعیین گردد که هدف از تاسیس منطقه از منظر فعالیت‌های تجاری و تولیدی، کدام است. پس از تعیین این ر ...

جذب سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در راستای افزایش نقش مناطق آزاد در تولید و تجارت

مهم‌ترین الزامات جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چیست؟

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، از وجوه مختلفی همچون افزایش پیوندهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش مدیریت، کاهش واردات، کاهش فرار سرمایه، افزایش تولید ...

قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون مناطق آزاد (۳)

مسیر ایجاد «تولید صادرات‌محور» و «نهاد مالی» در مناطق آزاد

در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با اولویت دادن به مسئله تولید، بسترهای قانونی و انگیزه‌های لازم جهت مراوده تجاری فعالان اقتصادی در مناط ...

قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون اداره مناطق آزاد (۲)

لزوم «هدفمندی مشوق‌ها» و «یکپارچگی گمرکی» در مناطق آزاد

برخی از مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نقش سازمان‌های منطقه را به جایگاه شهرداری تقلیل داده و درآمدهای سازمان را به ارائه خدمات عمومی گره زده که ...

اصلاح قانون مناطق آزاد اولویت‌های اصلاح قانون اداره مناطق آزاد (۱)

«بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد

با وجود تاکید بر اهمیت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دهه گذشته، تلاش‌ها در این زمینه همچنان به نتیجه نرسیده است. «بازطراحی اهدا ...

صادرات آرد ایران بررسی چالش‌های صنعت آرد نشان می‌دهد

بد عهدی بانک مرکزی عامل صفر شدن صادرات آرد ایران

ایران با داشتن ۴۰۰ کارخانه آرد و فناوری پیشرفته این صنعت، دارای ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون تن آرد در سال است. با وجود مزیت‌های جغرافیایی و همسایگی ا ...

مناطق آزاد ایران لزوم تغییر روند سیاست‌گذاری مناطق

اولویت‌های سیاست‌گذاری مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه

سیاست‌گذاری‌های ناصحیح مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته، موجب بروز چالش‌های فراوانی برای این مناطق شده است. برنامه هفتم توسعه ظرفیت مناسبی برای تغییر ...

مناطق آزاد فرامرزی با توجه به حکمرانی کنونی مناطق آزاد

چرا تأسیس مناطق آزاد فرامرزی نباید اولویت دبیرخانه باشد؟

با حضور تیم جدید مدیریتی در دبیرخانه مناطق آزاد، تاسیس مناطق آزاد فرامرزی با برخی از کشورهای همسایه در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است. بررسی تجربه من ...