۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی


نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی3 در نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» مطرح شد

مالیات بر ثروت نقطه مغفول اقتصاد ایران/ دارایی‌های غیرمولد باید مشمول مالیات شود

چهارمین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه با موضوع «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» با حضور صاحب نظران در پژوهشک ...

مهدی سرمست - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:

مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند

مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش برای رفع نابرابری اقتصادی را مسئله روز کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و افزود: وضع پایه‌های مالیات بر ثروت ...

ناصر یارمحمدیان - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان:

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، ضمن انتقاد از اینکه در اقتصاد ایران بخش املاک به کلی رها شده و پایه‌های مالیاتی آن به درستی اخذ نمی‌ ...

مصطفی جعفری پرور - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی کارشناس شورای عالی مالیاتی:

افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است

مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال سیاست‌های مالی برای رفع مشکلات اقتصاد ایران، گفت: از اقدامات لازم در بهبود وضعیت ...

احمد غفارزاده - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی عضو سابق شورای عالی مالیاتی:

وصول پایه‌های مالیات بر ثروت به مراتب کمتر از حد انتظار است

احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، ضمن اشاره به وضع مالیات بر ثروت در کشورهای توسعه یافته در دوره صنعتی شدن، آن را نیاز امروز اقتصاد ایران دان ...

محمدرضا یزدی زاده - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور:

کاهش اختلاف طبقاتی بدون مالیات بر ثروت ممکن نیست

محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال سیاست‌های مالی برای رفع مشکلات اقتصاد ایران به جای سیاست‌های پولی ...

محمد جواد توکلی - نشست مالیات بر ثروت - پژوهشکده امور اقتصادی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی:

مالیات بر ثروت منابع مالی را به سمت تولید هدایت می‌کند

محمدجواد توکلی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، ضمن تاکید بر جنبه‌های تنظیم‌گری پایه‌های مالیاتی مربوط به مالیات بر ثروت گفت: یکی از الزامات هدایت منابع به ...

مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها چهارمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها

چهارمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت ا ...

آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی سومین نشست نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

کلیپ: آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی

خلاصه‌ای از سومین نشست نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» در یک کلیپ منتشر شد. ...

در نشست «آسیب شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» مطرح شد

شاخص گذاری صحیح پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی/ «شکاف مالیاتی» مهمترین شاخص

سومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه با موضوع «آسیب شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» با حضور صاحب نظر ...