۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر مجموع درآمد


قانون مطلوب لزوم شناسایی انگیزه‌های عاملان اقتصادی

ملاحظات اقتصاد سیاسی در اجرای مدل مطلوب مالیات بر مجموع درآمد

سه عامل تاثیرگذار فرهنگ، پیشرفت های فناوری و بازیگران عرصه اقتصادی، نقش مهمی در تعیین ساختار اقتصادی مطلوب مالیات بر مجموع درآمد دارند. عوامل فرهنگی ن ...

الزامات اجرایی قانون مالیات بر درآمد افراد مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی شدن نظام مالیاتی شخص‌محور

پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد در ایران چه الزاماتی دارد؟

مالیات بر مجموع درآمد افراد تاکنون به دلایلی چون نبود زیرساخت فنی، تنوع تعاملات اقتصادی و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در کشور پیاده سازی نشده است. ر ...

دولت فدرال کانادا لزوم حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه

تامین نیمی از درآمد دولت فدرال کانادا با مالیات بر مجموع درآمد

نظام مالیات بر درآمد افراد در کانادا از الگوی مالیات بر مجموع درآمد پیروی می‌کند و این پایه مالیاتی سهمی ۵۰ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال دا ...

مالیات بر درآمد در آمریکا طراحی هوشمندانه نظام مالیات بر درآمد

استفاده از اعتبارات و معافیت های مالیاتی باهدف رفتارسازی در آمریکا

در ایالات متحده آمریکا همچون سایر کشورها انواع معافیت‌های مالیاتی، کسورات و اعتبارات وجود دارد که باعث می‌شود بدهی مالیاتی افراد کاهش یابد. هدف از اعط ...

مالیات بر درآمد افراد دولت فدرال سهمی از مالیات بر مصرف ندارد

سهم ۸۶ درصدی مالیات بر درآمد افراد از درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا

مالیات بر مجموع درآمد افراد در آمریکا سهمی ۵۰ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال دارد. همچنین اگر مالیاتی که به صورت مستقیم و به عنوان حق بیمه و ...

مالیات بر درآمد افراد سابقه طولانی PIT در دنیا

بررسی تجربیات جهانی در وضع نظام مالیات بر درآمد افراد

نظام مالیات بر درآمد افراد در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اجرا شده است. این کشورها به تناسب شرایط اقتصادی ...

مالیات بر درآمد یکنواخت نرخ یکنواخت برای تمام درآمدها

مزایا و معایب انتخاب نظام مالیات بر درآمد یکنواخت

مالیات بر درآمد یکنواخت یکی از روش‌های معمول در اخذ مالیات از درآمد افراد محسوب میشود. مزایای این روش اخذ مالیات تسهیل اجرا و اخذ مالیات و همچنین از ب ...

مالیات بر درآمد بررسی تغییرات پایه‌های مالیات بر درآمد نشان می‌دهد

سهم پایین مالیات بر درآمد افراد از کل درآمدهای مالیاتی در ایران

مهم‌ترین راهکار کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی است و بر اساس تجربه سایر کشورها، مالیات بر مجموع درآمد افراد باید نقش اصلی را در ای ...

نظام مالیات بر درآمد دوگانه تفکیک درآمد به دو جزء درآمد سرمایه و کار

مزایا و معایب انتخاب نظام مالیات بر درآمد دوگانه

در مالیات بر درآمد دوگانه که به عنوان یکی از الگوهای نظام مالیات بر درآمد افراد محسوب می‌شود، درآمد به دو جزء درآمد حاصل از کار و درآمد سرمایه تقسیم م ...

نظام مالیات بر مجموع درآمد مدل مطلوب اخذ مالیات بر درآمد کدام است؟

مزایا و معایب انتخاب نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد

اخذ مالیات از مجموع درآمد در مقایسه با وضعیت فعلی به مراتب به عدالت نزدیک‌تر است و درآمد بیشتری را نصیب دولت میکند؛ چراکه همه‌ی درآمدهای افراد را شامل ...