۰۶ مهر ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها


پروژه های ملی در نشست «سرمایه‌گذاری بانکی و پروژه های ملی» مطرح شد

سرمایه گذاری بانک‌ها در پروژه های ملی با هدف بنگاه سازی انجام شود

چهارمین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «سرمایه‌گذاری بانکی و پروژه های ملی» توسط اندیشکده اقتصاد مقا ...

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در نشست «الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها» مطرح شد

لزوم هدفمند کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها با ایجاد زیرساخت و تنظیم قواعد

سومین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی ...

در نشست «ارزیابی عملکرد و مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها» بررسی شد

مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها با اهداف کلان اقتصاد همخوانی دارد؟

دومین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «ارزیابی عملکرد و مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها» توسط اندیشکده اقت ...

در نشست «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار» بررسی شد

چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد

اولین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار» توسط اندیشکده اقتصاد مقاو ...

علی کلاهی - سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنایع ساخت محور رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی مطرح کرد

سرمایه‌گذاری بانک‌ها بستری برای تقویت صنایع ساخت محور

علی کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، عملکرد نامطلوب نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را موجب ناامیدی و مهاجرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنن ...

نشست ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد در قالب گفتگوهای مسیر پیشرفت

برگزاری سلسله نشست ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها

سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، مرداد و شهریور ١۴٠٢ برگزار می‌شود. این سلسله نشست در هم ...

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد

ماموریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش قدرت اقتصادی کشور در نظم جدید جهانی است

معاون اول رئیس جمهور در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به طرح‌های مصوب این ستاد گفت: این طرح‌ها، اولويت‌های مهم و راهبردی برای افزاي ...