۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

درآمدهای مالیاتی


مالیات اصناف اروپای شرقی مالیات؛ مهم‌ترین ابزار دولت‌ها

ثمره اقتصادی و رفاهی مالیات در اروپای شرقی

مالیات به عنوان ابزار مهمی در اختیار دولت‌هاست که می‌تواند آثار اقتصادی، رفاهی و حتی سیاسی داشته باشد. علاوه بر شناخت رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی، ...

س‍پهر مهرابی مصارف مالیاتی یک کارشناس اقتصاد توسعه مطرح کرد

«تخصیص بهینه مالیات» رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد

سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه، مالیات را به عنوان یک سازوکار حیاتی برای تامین مالی توسعه کشور، حمایت از پروژه‌های زیربنایی، ترویج سرمایه‌گذاری و تق ...

سهراب دل انگیزان - هیات علمی دانشگاه رازی - افزایش درآمدهای مالیاتی عضو هیات علمی دانشگاه رازی

افزایش درآمدهای مالیاتی باید با کاهش فرار مالیاتی محقق شود

سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی، ضمن تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید به اقشار کم درآمد وارد شود، گفت: دولت باید برای افزایش درآمدهای مال ...

محمدعلی مختاری درآمد مالیات مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی:

درآمد دولت از مالیات مشاغل نصف مالیات حقوق‌بگیران است

محمدعلی مختاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به ضرورت تامین درآمدهای دولت از محل مالیات، گفت: در حال حاضر فشار مالیاتی ...

مالیات اصناف اروپای شرقی توان بالای مشاغل در کاهش پرداخت مالیات

چرا سازمان مالیاتی در مقابل اصناف و مشاغل عقب نشینی می‌کند؟

تبعیض مالیاتی در مورد مشاغل موجب کاهش سهم این بخش از کل درآمدهای مالیاتی شده است. استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش ۱۰ ب ...

مالیات مشاغل با سهم بیش از ۲۰ درصد از کل اقتصاد

مشاغل تنها ۵ درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین می‌کنند

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد و نصف مالیات بر حقوق بوده است در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی ...

مالیات مشاغل در مقایسه با کشورهای پیشرفته

تبعیض آشکار مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات مشاغل

مشاغل و اصناف کشور بخش اصلی مودیان مالیاتی را به عنوان اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند و سهم آنان از تامین درآمدهای مالیاتی در دهه اخیر ۴ درصد و سرانه مالیا ...

هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی فرهنگ بررسی ۳ مولفه عدالت، اعتماد و فرهنگ

«فرهنگ مالیاتی» عنصر مکمل در افزایش تمکین مودیان

محققان، هنجارهای اجتماعی و فرهنگ مالیاتی را به عنوان عنصری مکمل در کنار عوامل اصلی افزایش تمکین مودیان موثر دانسته‌اند. همچنین عدالت مالیاتی، رفتار من ...

اجرای کامل سامانه مودیان جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد

کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص با اجرای کامل سامانه مودیان

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، هوشمندسازی مالیات ستانی را نتیجه اجرای سامانه مودیان دانست و افزود: شفاف‌سازی درآمد مشاغل خاص مان ...

شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی با وجود تلاش دولت در بهبود مالیات‌ستانی

۴ دلیل کاهش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ۲ سال اخیر

با وجود تلاش‌های دولت در بهبود مالیات‌ستانی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ۲ سال اخیر به طور جدی کاهش یافته و به کمتر از ۴ درصد رسیده ...