۰۶ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

حمل و نقل


اقدام پیشنهادی (۳)

راه اندازی محور ترانزیتی چابهار به سرخس جهت افزایش درآمد ترانزیتی

پیشنهاد می‌شود به عنوان اقدامی عملی، دولت هرچه سریعتر زمینه‌های لازم جهت راه‌اندازی محور ترانزیت بار چابهار به سرخس به دو شکل ریلی و جاده‌ای را فراهم ...

آمارها نشان می دهد

راه آهن مناسب ترین ابزار برای توسعه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

آمارهای ترانزیتی کشور نشان می‌دهد درحالیکه از سال ۱۳۸۷ تاکنون حجم کالای ترانزیتی افزایش یافته اما سهم حمل و نقل ریلی کاهش قابل توجهی داشته است که این ...

بررسی ها نشان می دهد

وضعیت بالقوه ترانزیت کالای کشور در ایجاد بیش از ۶۰ هزار شغل

عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کالا که با هدف منفعت بیشتر بار خود را از ایران عبور می‌دهند به ثبات و امنیت ایران وابسته شود د ...

مقاله اولین همایش اقتصاد مقاومتی

جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

ترانزیت بین‌المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و اف ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon