۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بهینه سازی مصرف انرژی


اختصاص 3میلیارد پوند در قالب اجرای طرح خانه های سبز در بریتانیا در قالب طرح خانه‌های سبز

مشوق ۳ میلیارد پوندی دولت بریتانیا برای کاهش مصرف انرژی بخش خانگی

بخش خانگی یکی از اولویت‌های کاهش مصرف انرژی در بریتانیاست و برای این منظور دولت قصد دارد سرمایه‌ای ۳ میلیارد پوندی را تحت عنوان طرح «خانه‌های سبز» برا ...

ریشه خام فروشی و عدم بهره وری در صنعت پالایش

چرا تولید فرآورده های نفتی برای سرمایه گذاران جذاب نیست؟

نرخ خرید فراورده های نفتی از پالایشگاه ها بر اساس قوانین تعیین می شود اما این قوانین در مورد شرایطی که دولت، پرداخت پول به پالایشگاه ها را به تأخیر بی ...

پالایشگاه بهره وری انرژی اقتصاد مقاومتی پالایش نفت خام بیش از ۷۰ درصد پالایشگاه های کشور در اختیار دولت است

دولتی بودن صنعت پالایش مانع صرفه جویی ۱۵۰۰ میلیاردی

سیاست های نادرست و دولتی بودن صنعت پالایش کشور و همچنین وابستگی بیش از ۷۰ درصد آن به بخش هایی که سرمایه گذاری های بزرگتری دارند، مانع استفاده از ظرفیت ...

پرونده ویژه اقتصاد منهای نفت (۳)

روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت در بخش انرژی هدر می رود

آزادسازی قیمت یا گران کردن قیمت مصارف مازاد بر الگوی مصرف در بخش انرژی، در نخستین گام رفتار بهره بردار و مصرف کننده را تغییر خواهد داد و در گام بعدی، ...

۳۴ درصد از کل مصرف انرژی کشور در بخش خانگی و تجاری

صرفه جویی ۲۰ هزار میلیارد تومانی در مصرف انرژی تنها با اجرای یک طرح

برای صرفه جویی در مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری که حدود ۳۷ درصد از مصرف انرژی کل کشور را شامل می شود، تنها سیاست های قیمتی کافی نبوده و باید سیاست های ...

پالایشگاه های دولتی به انگیزه نیاز دارند

راهکارهایی برای استفاده از فرصت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در ارتقای بهره وری انرژی پالایشگاه های دولتی

پالایشگاه هایی که در اختیار دولت هستند یا سهامدار آنها شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت است، از منظر سودآوری سالانه و افزایش ارزش سهام به جایی پاسخگو نبود ...

وزارت نفت و نیرو قانون را اجرا نکردند

صرفه جویی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی با اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی

اجرای ماده ۲۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که به بخش کشاورزی مربوط می شود، می تواند زمینه صرفه جویی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی انرژی در این بخش را به همراه د ...

ممیزی انرژی چیست و چه اثری در افزایش بهره وری دارد؟

ممیزی انرژی راهکاری قانونی برای افزایش بهره‌وری انرژی

یکی از راهکارهای استفاده از فرصت ۱۰۰ میلیارد دلاری در بهره وری انرژی، انجام اقدامات قانونی مرتبط با ممیزی انرژی و نظارت بر آنهاست. ممیزی انرژی به مجمو ...

بررسی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نشان می دهد

نظارت مجلس زمینه ساز استفاده از فرصت ۱۰۰ میلیارد دلاری بهره‌وری انرژی

مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از مهمترین ظرفیت های افزایش بهره وری انرژی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. با این حال، تاکنون گز ...

بهره وری انرژی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

حسابداری صنعتی راهکار استفاده از فرصت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بهره‌وری انرژی

استفاده از فرصت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در ارتقای بهره وری انرژی پالایشگاه ها، که در ماده ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نهمین اقدام عملی در ابتدای سال ...