۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

صنعت برق


مازوت بررسی مضرات مصرف مازوت در نیروگاه‌های کشور

مازوت در کدام نیروگاه‌ها مصرف می‌شود؟

هر سال به دلیل افزایش مصرف گاز ناشی از ورود به فصل سرما، نیروگاه‌ها به دلیل ناترازی گاز مجبور به استفاده از گازوییل و مازوت برای تولید برق می‌شوند. مص ...

خطوط برق بررسی چالش‌های یک ماده قانونی

چرا طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به سرانجام نمی‌رسد؟

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با هدف استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی، برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاه‌های دولتی تصویب شده است. تا ...

نیروگاه عوامل فنی مؤثر بر بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی

۴۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های تولید برق به پایان عمر عملیاتی رسیده‌اند

متوسط عمر بهره‌برداری از نیروگاه های گازی برابر ۳۰ سال است. همچنین برای نیروگاه های بخار ۵۰ سال عمر مفید برای عملکرد واحد در نظر گرفته شده است. با این ...

نیروگاه عوامل اقتصادی بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی (۲)

افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها چه نتایجی درپی دارد؟

براساس ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت موظف است یارانه سوخت نیروگاه‌ها در اول زنجیره را به آخر زنجیره منتقل کند. این در حالی است که بررسی‌ه ...

وزارت نیرو عوامل اقتصادی بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی (۱)

«بدهی وزارت نیرو» مانع افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها

بیش از یک سوم مصرف گاز طبیعی در کشور مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی است که اهمیت افزایش بهره‌وری در این بخش را نشان می‌دهد. با این حال، بدهی وزارت نیرو ب ...

نیروگاه بررسی چالش‌های صنعت برق (۳)

سرمایه‌گذاری غیردولتی در ساخت نیروگاه، ۶.۵ میلیارد دلار در ۱۸ سال

طی ۱۸ سال گذشته تنها نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی برای ساخت نیروگاه انجام شده که عمده آن از طریق دریافت تسهیلات از صندوق ت ...

نیروگاه بررسی چالش‌های صنعت برق (۲)

افزایش بهره وری در تولید برق وابسته به اجرای «قانون مانع زدایی»

نرخ سوخت نیروگاه‌ها با وجود مصرف ۳۰ درصد از گاز طبیعی کشور در مقایسه با نرخ سوخت سایر مصارف تقریباً ناچیز است. به دلیل به صرفه نبودن افزایش راندمان نی ...

چه عواملی ناترازی برق را تشدید کرده است؟ بررسی چالش‌های صنعت برق (۱)

چه عواملی ناترازی برق را تشدید کرده است؟

با وجود رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی در این بازه تنها برابر با ۲۱ درصد رشد کرد که ناترازی شدید برق در سا ...

جبران ناترازی یا ایجاد ناترازی

آیا ساخت نیروگاه توسط صنایع چاره ناترازی برق است؟

به دلیل وجود ناترازی برق در تابستان و قطع برق تولیدکنندگان به ویژه واحدهای بزرگ تولیدی، پیشنهادی از سوی دولت برای ساخت نیروگاه توسط صنایع برای تأمین ب ...

هزینه بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تولید برق تجدیدپذیر چه چالش هایی دارد؟

«هزینه بالای احداث» مانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مانند سایر روش‌های تولید برق، آثار اجتماعی و اقتصادی مختص خود را دارد. نرخ بازگشت سرمایه بالا، افزایش امنیت انرژی خانه‌ها و ...