۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

اقتصاد دریا یکپارچگی لازم است

نقاط مغفول توسعه اقتصاد دریا در برنامه هفتم

با وجود تاکید در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، همچنان حکمرانی اقتصاد دریا در برنامه هفتم یکپارچه نشده است و مسائلی از جمله «رشته‌فعالیت‌های نامعلوم» و ...

سیاست صنعتی براساس فرمان اجرایی زنجیره‌های تامین بایدن

معیارهای مقاوم‌سازی زنجیره‌های تامین در سیاست صنعتی آمریکا

بررسی سیاست صنعتی و زنجیره‌های تامین آمریکا با فرمان اجرایی جو بایدن در سطح دستیاران امنیت ملی سیاست اقتصادی رئیس جمهور در سال ۲۰۲۱ آغاز شد. این فرمان ...

سیاست صنعتی در ۳ مرحله تعیین می‌شود

شاخص‌های شناسایی وابستگی‌های راهبردی در سیاست صنعتی اروپا

اتحادیه اروپا به منظور بازنویسی سیاست صنعتی و شناسایی کالاهای دارای وابستگی راهبردی در ۳ مرحله جریان‌های تجاری را بررسی کرده است. به منظور شناسایی واب ...

سیاست صنعتی بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا

«وابستگی‌های راهبردی» در سیاست صنعتی اتحادیه اروپا کدام است؟

کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ و پس از همه‌گیری کرونا سیاست صنعتی جدیدی را برای اتحادیه اروپا تدوین کرد. یکی از اهداف این سیاست صنعتی، تاب‌آوری اتح ...

سیاست صنعتی بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

«شفافیت» گام اول حمایت دولت‌ها از سیاست صنعتی

بسیاری از دولت‌ها در جهان برای تدوین سیاست صنعتی و حمایت از صنایع خاص، بودجه اختصاص می‌دهند. اما در برخی مواقع به دلایلی همچون عدم شفافیت، اثرگذاری ای ...

سیاست صنعتی بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

چارچوب اهداف، راهبردها و ابزارهای سیاست صنعتی در جهان

سیاست صنعتی به کارگیری ابزارهایی برای بهبود عملکرد بخش کسب‌و‌کار داخلی است که راهبردهایی را با توجه به اهداف و مسائل ملی و بین‌المللی نظیر امنیت انرژی ...

سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل الگوهای حکمرانی اقتصاد دریا (۳)

چرا سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکنون تاسیس نشده است؟

تاسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، در برنامه پنجم توسعه به تکلیف قانونی تبدیل شد و در سال ۱۳۹۱ اساسنامه آن تدوین گردید اما این سازمان هیچ‌گاه تا ...

توسعه سواحل مکران الگوهای حکمرانی اقتصاد دریا (۲)

کدام الگوی نهادی برای توسعه سواحل مکران کارساز است؟

به منظور توسعه سواحل مکران، از سال ۹۸ شورایی در معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد که پس از یک سال به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردید و در سال ۱۴۰۱، مجد ...

شورای عالی صنایع دریایی الگوهای حکمرانی اقتصاد دریا (۱)

شورای عالی صنایع دریایی می‌تواند متولی توسعه اقتصاد دریا باشد؟

«شورای عالی صنایع دریایی» به عنوان مرتبط ترین شورای موجود در کشور با موضوع «اقتصاد دریا»، پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز فعالیت تاکنون ۱۰ جلسه برگزا ...

کشتی‌سازی اقتصاد دریا و کشتی‌سازی

موانع بزرگ تامین مالی برای شرکت‌های کشتی‌سازی

بیشترین سهم هزینه ساخت کشتی مربوط به قطعات و تجهیزات وارداتی است که به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم‌های بانکی و تجاری، تامین مالی کشتی‌سازی را با مشکل موا ...