۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

هیئت مدیره شرکت‌ دولتی بر اساس پیشنهادات OECD

بهبود عملکرد هیئت مدیره شرکت‌ های دولتی چه الزاماتی دارد؟

هیئت مدیره شرکت‌ دولتی نقشی اساسی در عملکرد مطلوب آن دارد. از این رو بر اساس پیشنهادات OECD، دولت به عنوان مالک شرکت دولتی باید نسبت به این رکن بنگاه، ...

بنگاه‌ های دولتی و بازار با هدف افزایش کیفیت حکمرانی

۶ توصیه OECD برای بهبود رابطه متقابل بنگاه های دولتی و بازار

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در راستای افزایش کیفیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی، راهکارهایی جهت بهبود تعاملات اقتصادی بنگاه‌های دولتی و بازار پی ...

شرکت های بزرگ دولت تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد

الگوی مالکیت و نظارت دولت بر شرکت های دولتی

بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط با شرکت های دولتی در کشورهای عضو OECD، شرکت دولتی از نظر مالکیت در نهایت متعلق به عموم مردم است و نهادهای دولتی که از حقو ...

نقش شرکت های دولتی نگاهی به حوزه های بین المللی بنگاه‌داری دولتی

نقش شرکت های دولتی به عنوان سفیران اقتصادی کشورها

شرکت های دولتی جایگاه ویژه ای در تعاملات اقتصادی کشورها دارند. این بنگاه ها از طریق نمایندگی دولت در توافقات تجاری دوجانبه، ارتباط و تجارت با شرکت های ...

صنایع ارتباطاتی و شبکه ای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشورها (۲)

صنایع ارتباطاتی و شبکه ای نقطه تمرکز شرکت های دولتی در دنیا

در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های دولتی برای تحقق ماموریت‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، وظایف حاکمیتی مشخصی به عهده می‌گیرند. گزارش سازمان همکاری و توسع ...

بنگاه های اقتصادی دولت در کشورهای OECD پیشتازی چین، هند، ایتالیا و کره جنوبی

شرکت های دولتی چه سهمی در اقتصاد کشورهای OECD دارند؟

شرکت‌های دولتی در سراسر دنیا برای تحقق وظایف محوله از سوی دولت‌ها تشکیل می‌شوند. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، دولت ها ب ...

کنترل شرکت های دولتی واکاوی مفهوم کنترل‌گری در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) (۳)

شاخص‌های پنهان برای تشخیص «دولتی بودن» یک شرکت

توانایی دولت در کنترل شرکت های دولتی به قدرت تصمیم گیری در هیات مدیره و یا تعیین مدیران کلیدی شرکت محدود نمی‌شود. در اختیار داشتن سهام و امتیازات طلای ...

کنترل شرکت دولتی واکاوی مفهوم کنترل‌گری در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) (۲)

۴ عامل برای تشخیص «دولتی بودن» یک شرکت تجاری

فرای تعریف مرسوم شرکت دولتی که منحصر به در اختیار داشتن ۵۰ درصد سهام بنگاه توسط دولت است، عواملی وجود دارد که می‌تواند ماهیت یک شرکت را از منظر دولتی ...

تعریف شرکت های دولتی واکاوی مفهوم کنترل‌گری در نظام آمارهای مالی دولت (GFS)

فقدان تعریف جامع و هوشمندانه از شرکت های دولتی در قوانین

بازنگری در تعریف «بنگاه های دولتی» در قوانین داخلی و الگوگیری از تجارب بین المللی در این زمینه، به منظور افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر این شرکت‌ها، ا ...

انحصار طبیعی شرکت های دولتی نقش بنگاه های دولتی در حوزه تنظیم‌گری بازار

«انحصار طبیعی» و «خرید انحصاری» ابزار کاربردی شرکت های دولتی

انحصار دولتی در اقتصاد به صورت مستقیم یا به واسطه شرکت‌‌های دولتی انجام می‌پذیرد. دولت‌ها با ایجاد انحصار طبیعی و یا از طریق خرید انحصاری، سعی در کنتر ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon