۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شرکت‌های دولتی فرصت‌ها و تهدیدهای الگوی متمرکز حکمرانی (۲)

الگوی متمرکز حکمرانی شرکت های دولتی چه محدودیت‌هایی دارد؟

در کنار مزایای فراوانی که برای نهاد متمرکز حکمرانی شرکت‌های دولتی ذکر می‌شود، این الگو محدودیت‌هایی نیز دارد. عدم تعهد سیاسی دولت مبنی بر عدم دخالت در ...

مزایای مدیریت متمرکز شرکت های دولتی فرصت‌ها و تهدیدهای الگوی متمرکز حکمرانی

مدیریت متمرکز شرکت های دولتی چه مزایایی دارد؟

مدیریت متمرکز شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های سیاستی و نظارتی ایجاد می‌کند. در بخش سیاستی، این الگو امکان اصلاح ساختار بنگاه‌های دولت ...

الگوی متمرکز حکمرانی واکاوی الگوهای بنگاه‌داری دولتی در جهان

«حکمرانی متمرکز» شرکت های دولتی چگونه انجام می‌شود؟

یکی از الگوهای حکمرانی شرکت‌های دولتی در جهان، حکمرانی متمرکز است. متولی الگوی متمرکز حکمرانی در بنگاه‌های دولتی، در کشورهای مختلف متفاوت است و در ۳ ق ...

مالکیت-شرکت-های-دولتی بررسی کشورهای عضو «OECD» نشان می‌دهد

۵ الگوی حکمرانی و مالکیت شرکت های دولتی در جهان

الگوهای مالکیت و حکمرانی بر شرکت‌‌های دولتی در جهان را می‌توان در یک طیف و به ۵ نوع متمرکز، دوگانه، دوتایی، نهاد هماهنگ‌کننده (مشاور) و غیرمترکز خلاصه ...

هیئت مدیره شرکت‌ دولتی بر اساس پیشنهادات OECD

بهبود عملکرد هیئت مدیره شرکت‌ های دولتی چه الزاماتی دارد؟

هیئت مدیره شرکت‌ دولتی نقشی اساسی در عملکرد مطلوب آن دارد. از این رو بر اساس پیشنهادات OECD، دولت به عنوان مالک شرکت دولتی باید نسبت به این رکن بنگاه، ...

بنگاه‌ های دولتی و بازار با هدف افزایش کیفیت حکمرانی

۶ توصیه OECD برای بهبود رابطه متقابل بنگاه های دولتی و بازار

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در راستای افزایش کیفیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی، راهکارهایی جهت بهبود تعاملات اقتصادی بنگاه‌های دولتی و بازار پی ...

شرکت های بزرگ دولت تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد

الگوی مالکیت و نظارت دولت بر شرکت های دولتی

بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط با شرکت های دولتی در کشورهای عضو OECD، شرکت دولتی از نظر مالکیت در نهایت متعلق به عموم مردم است و نهادهای دولتی که از حقو ...

نقش شرکت های دولتی نگاهی به حوزه های بین المللی بنگاه‌داری دولتی

نقش شرکت های دولتی به عنوان سفیران اقتصادی کشورها

شرکت های دولتی جایگاه ویژه ای در تعاملات اقتصادی کشورها دارند. این بنگاه ها از طریق نمایندگی دولت در توافقات تجاری دوجانبه، ارتباط و تجارت با شرکت های ...

صنایع ارتباطاتی و شبکه ای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشورها (۲)

صنایع ارتباطاتی و شبکه ای نقطه تمرکز شرکت های دولتی در دنیا

در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های دولتی برای تحقق ماموریت‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، وظایف حاکمیتی مشخصی به عهده می‌گیرند. گزارش سازمان همکاری و توسع ...

بنگاه های اقتصادی دولت در کشورهای OECD پیشتازی چین، هند، ایتالیا و کره جنوبی

شرکت های دولتی چه سهمی در اقتصاد کشورهای OECD دارند؟

شرکت‌های دولتی در سراسر دنیا برای تحقق وظایف محوله از سوی دولت‌ها تشکیل می‌شوند. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، دولت ها ب ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon