۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

wto


اصلاح ساختار سازمان تجارت جهانی چه کشورهایی ابتکار عمل را در دست می‌گیرند؟

تأکید کشورهای گروه ۲۰ بر لزوم اصلاح ساختار WTO

وزیران تجارت کشورهای گروه ۲۰ در نشست هفته اخیر خود در بیانیه ای، اصلاح ساختاری سازمان تجارت جهانی را یک «نیاز فوری» عنوان کرده اند. درحال حاضر تمامی ک ...

فارین پالسی مطرح کرد:

فروپاشی WTO نتیجه حتمی جنگ‌ تعرفه‌ای آمریکا با دیگر کشورها

دولت آمریکا در طول یکسال اخیر با شدت بیشتری سیاست اعمال قوانین محدودکننده تجاری را به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار داده است. ای ...

گزارش تایمز در آستانه برگزاری یازدهمین کنفرانس WTO

سازمان تجارت جهانی از مقبولیت عمومی میان اعضا برخوردار نیست

سازمان تجارت جهانی در حال حاضر با مشکلات متعددی از قبیل ناتوانی در دستیابی به توافق نهایی، سوء استفاده کشورها از حقوق خاص، شیوه نامناسب تصمیم گیری و ع ...

آدرس غلط روزنامه دنیای اقتصاد با مطالب خلاف واقع

افسانه‌سازی از WTO وقتی کشورها به سمت تجارت دوجانبه در حال حرکت هستند

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با نکات خلاف واقع و نادرست، مباحثی را در خصوص تجارت جهانی و به طور خاص قواعد سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است. از مسئولی ...