۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

پوشش اخبار مربوط به دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی»


در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» مطرح شد

الزامات نقش‌آفرینی بازیگران در حکمرانی ارزی/ هماهنگی در تامین، تخصیص و مبادلات خارجی

چهارمین نشست از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در ساختمان ...

مجید شاکری - نشست بازیگران حکمرانی ارزی کارشناس مالیه بین‌الملل:

حکمرانی ارزی نیازمند نقش آفرینی نهادی مرتبط با سیاست خارجی است

مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین‌الملل، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، امکان ذخیره و استفاده از دارایی‌های ...

علی حسین نبی زاده - نشست بازیگران حکمرانی ارزی عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا:

«توانمندی در مدیریت انتظارات» هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب

علی حسین نبی زاده عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب را ...

مجید کریمی - نشست بازیگران حکمرانی ارزی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

اصلاح «ترتیبات ارزی» هزینه تامین غذای اساسی را کاهش می‌دهد

مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ایجاد «ثبات» و «رفع ن ...

علیرضا شاهمیرزایی - نشست بازیگران حکمرانی ارزی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت:

متولی تامین ارز باید در حکمرانی ارزی مشارکت داده شود

علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ضمن تاکید بر اینکه سیاس ...

موسی شهبازی غیاثی - نشست بازیگران حکمرانی ارزی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت:

شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایه‌گذاری» است

موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، مهمترین شاخص ارزیابی حکمرانی ارزی را «تقوی ...

حسن حسن خانی - نشست بازیگران حکمرانی ارزی کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

ایجاد «ترازنامه ارزی» پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب

حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ایجاد ترازنامه ارزی را پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب ...

در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» مطرح شد

الزامات سیاست ارزی بهینه برای اقتصاد ایران/ پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز در اولویت باشد

سومین نشست از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشکده اقتصاد دانشگ ...

سیدمحمدرضا موسوی - نشست سیاست ارزی اقتصاد ایران کارشناس حوزه پولی و بانکی:

نرخ ارز نباید در شوک‌های اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود

سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه پولی و بانکی، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، تعبیر صحیح از سیاست تثبیت را ایجاد ثبات در نرخ ارز در ...

مهدی دارابی - نشست سیاست ارزی اقتصاد ایران مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس:

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ در کوتاه مدت

مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید در قالب ...