۱۱ فروردین ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

سامانه مودیان مالیاتی اثر پایه‌های مالیاتی بر شعار سال (۱)

اثر مالیات بر درآمد و ارزش افزوده بر «رشد تولید و مهار تورم»

به دلیل نگاه درآمدی مالیات بر ارزش افزوده، اثر تورمی این مالیات بر تولید و مصرف نادیده گرفته شده است. لذا کاهش نرخ این مالیات برای عموم کالاها به همرا ...

سیاست مالیاتی تجربه کشورهای OECD و G۲۰ نشان داد

نقش کلیدی مالیات در بهبود رفاه و پاسخ به شوک قیمت انرژی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سیاست مالیاتی ۷۱ کشور در مواجهه با بیماری کرونا و افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۱ را بررسی کرده است. کاهش مالیات کم‌درآمد ...

مالیات بر املاک لوکس خطر انجماد منابع مالی

چرا مالیات بر املاک و خودروهای لوکس برای اقتصاد ایران لازم است؟

مالیات بر املاک و خودروهای لوکس به شکل تنظیم‌گرانه، برای جلوگیری از انجماد منابع مالی و تشکیل ثروت‌های غیرمولد در اقتصاد در حال توسعه ایران ضروری است. ...

زمان و نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۷)

زمان و نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه چگونه است؟

نحوه و زمان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر اهداف و نتایج کلی مورد انتظار از آن موثر خواهد بود. در طرح مربوطه در مجلس، شیوه پرداخت مالیات به صورت دوره ی ...

مالیات بر عایدی سرمایه تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۶)

تعیین قیمت و زمان تملک دارایی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

سازوکار تعیین قیمت و زمان تملک دارایی برای تشخیص میزان عایدی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. در صورت فقدان صورتحساب الکترونیکی، ارزش روز د ...

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۵)

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح مجلس چقدر تعیین شده است؟

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح مجلس با توجه به اشخاص مالک دارایی، مدت تملک و نوع دارایی متفاوت است. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱) محور ...

تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۴)

مشمولیت و معافیت در طرح مالیات بر عایدی سرمایه چگونه است؟

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه چهار نوع دارایی املاک و حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، انواع طلا و جواهر و ارز، مشمول مالیات بر مازاد تقاضای مصرفی شده‌اند ...

بازطراحی مالیات بر درآمد اتفاقی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۳)

بازطراحی مالیات بر درآمد اتفاقی و تاثیرات عمده بر نظام مالیاتی

پایه مالیات بر درآمد اتفاقی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازطراحی شده است. تغییرات طراحی شده، ضمانت اجرایی صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، افزایش شفافی ...

صدور صورتحساب الکترونیکی تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۲)

الزامات صورتحساب الکترونیکی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

صدور صورتحساب الکترونیکی کارویژه سامانه مودیان است که به منظور رصد تمامی معاملات برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با تعمیم به اشخاص غیرتجاری قابل است ...

بستر اجرایی مالیات بر عایدی تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه (۱)

پوشش تمامی رویدادهای مالی با بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه

تعبیه بستر اجرایی بخش مهم ابتدایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که با تکمیل قانون مربوط به سامانه مودیان در طرح مذکور ارائه شده است. تعریف اشخاص تجار ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon