۰۵ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۴۰۳۰ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷ دسته : خبر, مسکن
۰

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف تدوین شده است، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.

به گزارش مسیر اقتصاد احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در نشست علنی چهارشنبه ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم یکی از آن موارد بود.

متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود، به شرح زیر است:

با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.

متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.

ماده ۶۰ – از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.

تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .

تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.

تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند:

  • اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
  • نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
  • اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
  • نقل و انتقال به منظور وقف ملک
  • زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.

تبصره ۵- از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.

همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.

تبصره ۶- مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷- اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.

تبصره ۸- در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نمی‌باشد:

  • نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
  • مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
  • انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
  • انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
  • املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

تبصره ۹- کلیه درآمد‌های مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.

تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.

لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه گشته بود که در ذیل اسامی آنها ذکر شده است:

شماره نام و نام خانوادگی کد
۱ زهرا سعیدی مبارکه ۱۰۱۴۵
۲ حیدرعلی عابدی ۱۰۱۷۰
۳ قاسم احمدی لاشکی ۱۰۰۱۰
۴ قرجه طیار ۱۰۱۶۸
۵ علی محمد مرادی ۱۰۲۴۰
۶ سیده فاطمه ذوالقدر ۱۰۱۱۶
۷ پروانه مافی ۱۰۲۲۹
۸ سید فرید موسوی ۱۰۲۵۴
۹ نظر افضلی ۱۰۰۲۰
۱۰ صدیف بدری ۱۰۰۴۳
۱۱ فریدون احمدی ۱۰۰۰۹
۱۲ مسعود رضائی ۱۰۱۲۵
۱۳ محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ۱۰۰۸۷
۱۴ ناهید تاج الدین ۱۰۰۶۵
۱۵ محمود بهمنی ۱۰۰۵۱
۱۶ معصومه آقاپور علی‌شاهی ۱۰۰۰۳
۱۷ شادمهر کاظم زاده ۱۰۲۰۰
۱۸ سهیلا جلودارزاده ۱۰۰۷۴
۱۹ جلیل مختار ۱۰۲۳۸
۲۰ عبدالکریم حسین زاده ۱۰۰۸۶
۲۱ نصراله پژمان فر ۱۰۰۵۹
۲۲ فردین فرمند ۱۰۱۸۵
۲۳ فاطمه سعیدی ۱۰۱۴۴
۲۴ روح‌اله حضرت‌پور طلاتپه ۱۰۰۹۲
۲۵ محمد فیضی زنگیر ۱۰۱۹۰
۲۶ هاجر چنارانی ۱۰۰۷۷
۲۷ خدیجه ربیعی فرادنبه ۱۰۱۱۹
۲۸ سید تقی کبیری ۱۰۲۰۵
۲۹ نبی هزارجریبی ۱۰۲۸۳
۳۰ احمد محمدی انارکی ۱۰۰۳۲
۳۱ مرتضی صفاری نطنزی ۱۰۱۶۴
۳۲ حسین رضا زاده ۱۰۱۲۶
۳۳ فریده اولادقباد ۱۰۰۳۴
۳۴ محمدرضا صباغیان بافقی ۱۰۱۶۳
۳۵ علی اکبری(شیراز) ۱۰۰۲۲
۳۶ حسن کامران ۱۰۲۹۳
۳۷ محمد اسماعیل سعیدی ۱۰۲۸۹
۳۸ یعقوب شیویاری ۱۰۱۶۱
۳۹ سکینه الماسی ۱۰۰۴۴
۴۰ احمد صفری ۱۰۱۶۵
۴۱ حمید گرمابی ۱۰۲۲۲
۴۲ ابوالفضل ابوترابی ۱۰۰۰۸
۴۳ شکور پورحسین شقلان ۱۰۰۶۲
۴۴ ولی‌الله نانواکناری ۱۰۲۶۴
۴۵ علی گلمرادی ۱۰۲۲۳
۴۶ علی رضا ابراهیمی ۱۰۰۰۶
۴۷ عبدالله حاتمیان ۱۰۰۷۸
۴۸ جواد کریمی قدوسی ۱۰۲۱۱
۴۹ شمس اله شریعت نژاد ۱۰۱۵۳
۵۰ حسین مقصودی ۱۰۲۴۸
۵۱ سید محمدباقر عبادی ۱۰۱۷۲
۵۲ محمد عزیزی ۱۰۱۷۷
۵۳ حسن لطفی ۱۰۲۲۷
۵۴ کوروش کرم‌پور حقیقی ۱۰۲۰۷
۵۵ غلامرضا تاج گردون ۱۰۰۶۶
۵۶ عین اله شریف پور ۱۰۱۵۴
۵۷ رضا کریمی ۱۰۲۰۹
۵۸ حسینعلی شهریاری ۱۰۱۵۷
۵۹ جلیل رحیمی جهان آبادی ۱۰۱۲۲
۶۰ سید جواد ساداتی نژاد ۱۰۱۳۵
۶۱ اصغر سلیمی ۱۰۱۴۸
۶۲ محمدرضا ملکشاهی راد ۱۰۲۵۰
۶۳ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ۱۰۰۷۲
۶۴ روح اله بابایی صالح ۱۰۰۳۷
۶۵ علی بختیار گلپایگانی ۱۰۰۴۱
۶۶ علی وقف چی ۱۰۲۷۷
۶۷ سیده فاطمه حسینی ۱۰۰۸۹
۶۸ عباس پاپی زاده پالنگان ۱۰۰۵۶
۶۹ ابوالفضل سروش ۱۰۱۴۲
۷۰ حسین نیاز آذری ۱۰۲۷۳
۷۱ مهرداد لاهوتی ۱۰۰۳۶
۷۲ هدایت اله خادمی ۱۰۰۹۸
۷۳ محمد خالدی سردشتی ۱۰۰۹۹
۷۴ حسین هاشمی تختی نژاد ۱۰۲۸۲
۷۵ علی اسماعیلی ۱۰۰۱۵
۷۶ عباس گودرزی ۱۰۲۲۴
۷۷ سید محسن علوی ۱۰۱۷۹
۷۸ علی رستمیان سبزه خانی ۱۰۱۲۳
۷۹ سیده حمیده زر آبادی ۱۰۱۳۳
۸۰ سعید باستانی ۱۰۰۳۹
۸۱ محمد حسن نژاد ۱۰۰۸۳
۸۲ حسین امیری خامکانی ۱۰۰۲۸
۸۳ حسن بهرام نیا ۱۰۰۵۰
۸۴ عبداله رضیان ۱۰۱۲۸
۸۵ قلی اله قلی زاده ۱۰۰۲۵
۸۶ رضا علی زاده ۱۰۱۸۲
۸۷ علی ابراهیمی ۱۰۰۰۵
۸۸    حمیدرضا فولادگر ۱۰۱۸۹
۸۹ احمد سالک کاشانی ۱۰۱۳۹
۹۰ علیرضا سلیمی ۱۰۱۴۹
۹۱ علی اسدی کرم ۱۰۰۱۴
۹۲ شهروز برزگر کلشانی ۱۰۰۴۴
۹۳ محمدمهدی زاهدی ۱۰۱۳۲
۹۴ محمد بیرانوندی ۱۰۰۵۲
۹۵ عبدالرضا عزیزی ۱۰۱۷۶
۹۶ سیدحسن حسینی شاهرودی ۱۰۰۸۸
۹۷ احمد مازنی ۱۰۲۲۸
۹۸ سهراب گیلانی ۱۰۲۲۶
۹۹ محمدرضا نجفی ۱۰۲۶۳
۱۰۰ عباسعلی پوربافرانی ۱۰۰۶۱
۱۰۱ زهرا ساعی ۱۰۱۳۸
۱۰۲ عبدالحمید خدری ۱۰۱۰۵
۱۰۳ جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی ۱۰۲۱۶
۱۰۴ سیدجواد حسینی کیا ۱۰۰۹۱
۱۰۵ مهدی شیخ ۱۰۱۵۹
۱۰۶ محمدقسیم عثمانی ۱۰۱۷۵
۱۰۷ نورمحمد تربتی نژاد ۱۰۰۶۸
۱۰۸ رمضانعلی سبحانی فر ۱۰۱۴۱
۱۰۹ محمدجواد کولیوند ۱۰۲۱۸
۱۱۰ شهاب نادری ۱۰۲۶۰
۱۱۱ محمد وحدتی هلان ۱۰۲۷۶
۱۱۲ رحیم زارع ۱۰۱۳۰
۱۱۳ رسول خضری ۱۰۱۰۷
۱۱۴ یحیی کمالی پور ۱۰۲۱۴
۱۱۵ حمداله کریمی ۱۰۲۰۸
۱۱۶ سیدحمایت میرزاده ۱۰۲۵۹
۱۱۷ احمد امیرآبادی فراهانی ۱۰۰۲۶


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon