۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

سامانه پرداخت و تسویه آفریقا


سهولت در پرداخت‌های فرامرزی کشورهای عربی به کمک سامانه بونا سازوکار پرداخت فرامرزی کشورهای عربی (۳)

سهولت در پرداخت‌های فرامرزی کشورهای عربی به کمک سامانه بونا

سامانه بونا به عنوان سامانه تسویه و پرداخت چندارزی در سال ۲۰۲۰ و توسط صندوق پول عرب (AMF) راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، تسهیل جریان ...

نحوه فعالیت سامانه پرداخت و تسویه آفریقا چگونه است؟ بررسی سامانه پرداخت و تسویه آفریقا (۳)

نحوه فعالیت سامانه پرداخت و تسویه آفریقا چگونه است؟

فعالیت سامانه پرداخت و تسویه آفریقا در این قاره که بیش از ۵۵ کشور و ۴۲ واحد پول رسمی مختلف دارد، با پیچیدگی‌هایی همراه است. این سامانه به کمک ابزارهای ...