۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

انفال


کرسی آزاداندیشی یارانه انرژی در کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت پرداخته شد

تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی چگونه ممکن می‌شود؟

در اولین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت با موضوع «واکاوی مفهوم عدالت در تخصیص انرژی»، محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، اولین گام تحقق عدال ...

تخصیص بنزین به افراد - رادیو اقتصاد - یارانه انرژی در یک برنامه رادیویی مطرح شد

اختصاص سهمیه بنزین به افراد دست دولت را در مدیریت انفال می‌بندد

صالح رحیمی کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یک برنامه رادیویی گفت: تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، از نظر «عدالت» اقدام رو به جلویی محسوب ...

عدالت در توزیع یارانه انرژی لزوم استفاده از انفال برای تحقق تکالیف حاکمیت

تقسیم برابر منابع انرژی بین مردم با عدالت سازگاری ندارد

بر اساس نظر اسلام، انفال از این جهت در اختیار امام جامعه قرار می‌گیرد که بتواند تکالیف خود در مقام امامت را به جای آورد و از آن مهمتر زمینه را برای تح ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon