حمایت صریح دولت آمریکا از تولیدات داخلی با مدیریت واردات

دولت آمریکا رسما افزایش تعرفه واردات سلول های خورشیدی و ماشین لباسشویی را اعلام کرد و با این اقدام نشان داد به قول خود مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی پایبند است.