وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در راه‌اندازی سامانه املاک عمل می‌کند؟

عباس علی آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی مدتهاست که قول راه اندازی سامانه املاک کشور را داده است؛ انتظار می رود این سامانه که بستری مناسب برای سیاست گذاری در حوزه مسکن محسوب می شود، هرچه سریعتر راه اندازی شود.