بخشی از ارز واردات کالاهای اساسی از محل صادرات صنعتی تامین شود

حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد حلقه‌های بسته بین واردکنندگان و صادرکنندگان برای مدیریت بازار ارز، گفت: امروز واردات کالای اساسی می‌تواند به عنوان یک اهرم برای شروع حرکت به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و باید بخشی از ارز مورد نیاز این بخش از محل صادرات کالای صنعتی به مبادی واردات کالای اساسی تامین شود.