ایجاد نظام پرداخت رسمی باهمکاری چین و روسیه امکانپذیر است

حمید قنبری پژوهشگر حقوق بانکی، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، رسمیت بخشیدن به مبادلات خارجی را از طریق همکاری دو و چندجانبه با کشورهای خواهان مبادلات تجاری با ایران با وجود تحریم، از جمله چین و روسیه دانست و افزود: در سال‌های تحریم همواره این خوش‌بینی وجود داشت که با مذاکرات و رفع تحریم دوباره امکان مبادلات ارزی رسمی برای ایران فراهم شود و این بلاتکلیفی دلیل اصلی عدم حرکت ایران به سمت ایجاد بسترهای رسمی فراتر از تحریم‌ها بوده است.