ارزیابی ۱۰ طرح سیاستی منتخب با موضوع «حکمرانی ارزی»

اولین نوبت داوری طرح‌های سیاستی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، پنجشنبه 21 دی ماه ۱۴۰۱ با میزبانی خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این نوبت 10 طرح سیاستی مرتبط با موضوعات ارزی کشور ارائه شد و از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. نوبت دوم داوری طرح‌های سیاستی این همایش، پنجشنبه 28 دی ماه برگزار خواهد شد. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری در حال برگزاری است.