انطباق «نقشه ارزی و تجاری» مصداق مداخله موثر در بازار ارز

مینو کیانی راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را دو هدف اصلی مداخله اصولی و موثر بانک‌های مرکزی در بازار ارز عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی برای مداخله موثر باید به جای بسنده کردن به تعیین نرخ، اقداماتی چون تطابق بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور، تسریع در تخصیص ارز به واردات، مدیریت ورود و خروج سرمایه و مدیریت تعرفه‌ کالاهای وارداتی را در دستورکار قرار دهد.