فعالین رمزارزها باید در بستری شفاف و رصدپذیر توسعه پیدا کنند

محمدسعید شادکار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، نگرانی نهاد تنظیم‌گر از تهدیدهای توسعه حوزه رمزارزها را ریشه به رسمیت نشناختن و بی‌توجهی به فرصت‌های آن دانست و افزود: برای رفع این مشکل لازم است شفافیت و نظارت پذیری در این حوزه ایجاد شود و فعالین رسمی این حوزه در بستری شفاف و رصدپذیر فرصت توسعه پیدا کنند.