در مواجهه با رمزارزها خلا رویکرد توسعه‌ای مشهود است

مهدی فاطمیان رئیس هیات مدیره انجمن فین تک، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، گفت: مواجهه با پدیده رمزارزها در ایران مراحلی از جمله بی‌تفاوتی، انسداد، محدود کردن و در ماه‌های اخیر ساماندهی و تنظیم‌گیری را طی کرده که همگی فاقد نگاه توسعه‌ای و بهره‌برداری از فرصت‌ها است. پذیرش این پدیده به عنوان دارایی، ارز یا ابزار مبادلات خارجی، مزایای متعددی از جمله وثیقه‌گذاری، دور زدن تحریم‌های مالی و تامین مالی خارجی را برای ایران فراهم می‌کند.