صادرکنندگان باید در قاعده‌گذاری رفع تعهد ارزی مشارکت داده شوند

محمدمهدی گرجی مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی نهاد مناسبی برای اجرای سیاست رفع تعهد ارزی نیست، گفت: صادرکنندگان باید در قاعده‌گذاری برای رفع تعهد ارزی مشارکت داده شوند و نباید هر روز شاهد قاعده جدید از سوی بانک مرکزی در اموری مثل کارت‌های بازرگانی، شیوه‌های بازگشت ارز، شیوه تامین ارز واردات، سهمیه‌بندی‌های کالایی، ارزش‌گذاری گمرکی و موارد مشابه باشیم.