افزایش شفافیت و تقویت تولید؛ راهکار کاهش صف ثبت سفارش

مراد محمدی پژوهشگر اقتصاد کشاورزی، ضمن تاکید بر اینکه تسهیل فرآیندهای واردات، حذف روابط غیررسمی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به واردکنندگان می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش صف و تسهیل‌کننده فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز باشد، افزود: حذف انحصار در واردات، کارآمدسازی نظام توزیع کالایی، تسریع در ترخیص کالاها، افزایش شفافیت و تقویت تولید داخل اقداماتی هستند که در حل چالش‌های فرآیندهای ارزی واردات تأثیر به‌سزایی دارد.