بی‌ثباتی نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش صف ثبت سفارش

یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ضمن تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌‎های تامین ارز مورد نیاز واردات کشور، گفت: ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است و نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها به وجود آید که بسیاری از آن‌ها تقاضای مضاعف یا آتی است و به همین دلیل حوزه ارز در کشور باید سیاست‌گذاری یکپارچه داشته‌باشد. موضوع واردات مربوط به سیاستگذاری تجاری و موضوع ارز مربوط به سیاستگذاری ارزی قرار می‎گیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.